Preloader image

Ogłoszenie OG-2458360
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu

Dane ogłoszenia
Tytuł Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
Organizator WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Publikacja 2019.03.25 12:00
Termin składania 2019.03.25 12:10
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi badawcze
Usługi doradcze w zakresie badań
Usługi analizy danych
Usługi doradztwa
Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Usługi podawania napojów
Identyfikator -
Opis Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:Zadawania pytań do SIWZ;Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;Przesłania odwołania/inneJeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.plPrzypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył, w postaci elektronicznej opatrzonejkwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, koncepcję realizacji badania, zawierającą opis: 1) metodologii (dobór metod, za pomocą którychprzeprowadzana będzie analiza), 2) modelu koncepcji badania (sposób przeprowadzenia badania), 3) obszarów badawczych,stopnia uwzględnienia wkoncepcji badania oraz prezentacji wyników badania zmiany podziałustatystycznego Mazowsza, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 4000.00
Załączniki
1. 01_ogłoszenie o zamó [...].pdf
2. 02_specyfikacja.pdf
3. 03_formularz oferty. [...].docx
4. 04_SOPZ.pdf
5. 05_projekt umowy.pdf
6. 06_JEDZ.docx

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!