Preloader image

Ogłoszenie OG-2464761
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/19

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/19
Organizator UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
aleje Ujazdowskie 18, 00-001 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2019.02.21 00:00
Termin składania 2019.02.28 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Odzież przemysłowa
Torby włókiennicze
Odzież ochronna i zabezpieczająca
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Specjalna odzież robocza
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę należy sporządzić na załączonym Druku „Formularz ofertowy” (Załącznik 1) w formie pisemnej w języku polskim, który powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione. Brak poprawnie wypełnionego i dołączonego formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty. 2.Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Brak poprawnie wypełnionego i dołączonego załącznika skutkuje odrzuceniem oferty. 3.Do oferty należy dołączyć Załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego potencjału i doświadczenia. 4.Każdy z Oferentów ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Złożenie dwóch ofert będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert Oferenta. 5.Ofertę w formie elektronicznej, w języku polskim, należy dostarczyć mailem z tytułem ,, Odpowiedź na zapytania RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/19” w formie ZIP na adres m.budziszewska@upemi.pl do dnia 28.02.2019 r. 4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.Kompleksowa usługa na Wybór wykonawcy, który wykona i dostarczy odzież ochronną - zgodnie z poniższą specyfikacją. 2.W skład zamówienia wchodzi 813 komplety odzieży ochronnej z podanych możliwości kompletów a i/lub b i/lub c i/lub d i/lub e i/lub f i/lub g : a)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży zawiera: - bluza kucharska z długim rękawem - 1 szt. - zapaska gastronomiczna z logotypem/czepek gastronomiczny - 1 szt. b)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży zawiera: - kamizelka z logotypem - 1 szt. - biała koszula z długim rękawem - 1 szt. - spodnie czarne – 1 szt. c)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży roboczej zawiera: - koszula flanelowa z długim rękawem z logotypem -1 szt. - spodnie czarne -1 szt. d)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży roboczej zawiera: - koszula flanelowa z długim rękawem -1 szt. - czarne spodnie ogrodniczki z logotypem -1 szt. e)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży roboczej zawiera: - bluza polarowa z długim rękawem -1 szt. - spodnie czarne ogrodniczki z logotypem -1 szt. f)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży roboczej zawiera: - koszula flanelowa z długim rękawem -1 szt. - czarne ogrodniczki z logotypem -1 szt. g)komplet odzieży ochronnej - oznaczonej zgodnie z wymaganiami EFS ,,Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” Każdy komplet odzieży roboczej zawiera: - bluza polarowa -1 szt. - t-shirt z logotypem -1 szt. - spodnie czarne – 1 szt. W skład zamówienia wchodzi 813 komplety odzieży ochronnej. Zamawiający zamówi 813 komplety odzieży ochronnej z kompletów odzieży ochronnej podanych w opisie usługi punkt IV, podpunkt 2 możliwość a i/lub b i/lub c i/lub d i/lub e i/lub f i/lub g . W skład zamówienia wchodzi 813 komplety odzieży ochronnej z kompletów odzieży ochronnej podanych w opisie. Oferent wycenia jeden komplet zamówienia (odzieży ochronnej) bez względu na jednostkową ilość z poszczególnych kompletów z możliwości a i/lub b i/lub c i/lub d i/lub e i/lub f i/lub g. Wybór Wykonawcy.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe 19

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!