Preloader image

Ogłoszenie OG-2468322
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii.
Organizator POWIAT WAŁECKI
Poland
Publikacja 2019.02.26 00:00
Termin składania 2019.03.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Kamera internetowa
Kalorymetry
Specjalistyczne przyrządy optyczne
Elektroniczne wagi analityczne
Odczynniki chemiczne
Atlasy
Liczniki Geigera
Okulary ochronne
Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Identyfikator -
Opis Opis sposobu przygotowania oferty: 1)należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem: Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii” i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 8 marca 2019 roku”. 2)cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania. Więcej na https://bip.powiatwalecki.pl/strony/menu/70.dhtml Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii” -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Celem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii” -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy
2. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw
3. Załącznik nr 4 Wzór umowy
4. Załącznik nr 3 Wykaz wyposażenia
5. Załącznik nr 2 Formularz oferty
6. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
7. Zaproszenie do złożenia oferty Ogłoszenie o zamówieniu

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!