Preloader image

Ogłoszenie OG-2469557
Dostawa dwóch spacerowych, komfortowych, ośmioosobowych jachtów motorowych wraz z rowerami w ramach projektu „Czarter dwóch innowacyjnych komfortowych, spacerowych jachtów dostosowanych do potrzeb osób zainteresowanych łączeniem wycieczek rowerowych z uprawianiem turystyki wodnej”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPWM. 01.00.00, RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju.

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa dwóch spacerowych, komfortowych, ośmioosobowych jachtów motorowych wraz z rowerami w ramach projektu „Czarter dwóch innowacyjnych komfortowych, spacerowych jachtów dostosowanych do potrzeb osób zainteresowanych łączeniem wycieczek rowerowych z uprawianiem turystyki wodnej”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPWM. 01.00.00, RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju.
Organizator BOAT BIKE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poland
Publikacja 2019.02.26 00:00
Termin składania 2019.03.29 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Łodzie rekreacyjne i sportowe
Rowery
Części i akcesoria do rowerów
Identyfikator -
Opis Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2019r. o godzinie: 12:00. Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć do wyznaczonego powyżej terminu, w formie pisemnej na adres siedziby zamawiającego wskazany w rozdziale I załączonego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej oraz oznaczonej tytułem i numerem niniejszego postępowania kopercie, osobiście, pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch spacerowych, komfortowych, ośmioosobowych jachtów motorowych wraz z rowerami w ramach projektu „Czarter dwóch innowacyjnych komfortowych, spacerowych jachtów dostosowanych do potrzeb osób zainteresowanych łączeniem wycieczek rowerowych z uprawianiem turystyki wodnej”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur RPWM. 01.00.00, RPWM.01.03.02 Firmy w początkowej fazie rozwoju. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania/ ogłoszenia. Zamawiający informuje jednocześnie, że załączone do dokumentacji wizualizacje – zdjęcia stanowią wyłącznie materiał poglądowy, za pośrednictwem którego zamawiający przekazuje informacje ułatwiające wykonawcom zidentyfikowanie jego potrzeb względem jego oczekiwań estetycznych i designu. 3.Szczegółowe zasady realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego jak również zasady rozliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 3 do zapytania, tj. w istotnych postanowieniach umowy. 4.Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. Firma Boat Bite Travel Sp. z o.o. planuje wdrożenie innowacji produktowej poprzez zakup dwóch spacerowych, komfortowych, ośmioosobowych jachtów motorowych dostosowanych do potrzeby organizowania rejsów połączonych z wycieczkami rowerowymi. W tym celu planuje zakup jednego jachtu przeznaczonego do przewozu rowerów tradycyjnych oraz jednego jachtu przeznaczonego do przewozu rowerów z napędem elektrycznym ze stacją ładowania i panelami fotowoltaicznymi oraz rowerów.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 3 do zapytania (istotne postanowienia umowy)
2. Załącznik nr 2 do zapytania (formularz ofertowy)
3. Załącznik nr 1 do zapytania (opis przedmiotu zamówienia)
4. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!