Preloader image

Ogłoszenie OG-2469790
Dostawa podnośnika dwukolumnowego samochodowego

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa podnośnika dwukolumnowego samochodowego
Organizator FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK
Poland
Publikacja 2019.02.27 00:00
Termin składania 2019.03.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Podnośniki samochodowe
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK, Plac Dworcowy 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski do dnia 8 marca 2019 r. godz. 10:00. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK, Plac Dworcowy 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski, z dopiskiem: „Oferta – Dostawa podnośnika dwukolumnowego samochodowego” oraz „Nie otwierać przed 8 marca 2019 r. godz. 10:15”. 1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa podnośnika dwukolumnowego samochodowego”. 2.Podnośnik dwukolumnowy samochodowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. Międzyrzec Podlaski, Plac Dworcowy 11, działka nr ewidencyjny 252/1. 3.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ekobiznes - budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. 4.Zamówienie obejmuje dostawę podnośnika dwukolumnowego samochodowego o następujących parametrach technicznych: podnośnik dwukolumnowy samochodowy udźwig 4000 kg, elektrohydrauliczny, elektromagnetyczny system zabezpieczający/blokad, samoczynne blokady mechaniczne, co najmniej dwa siłowniki, wysokość podnoszenia: min. 1900 mm +/- 20 mm, odstępy między kolumnami: min. 2750 mm +/- 300 mm, szerokość całkowita: min. 3300 +/- 150 mm, czas podnoszenia: max. 55 s, czas opuszczenia: max. 45 s. zasilanie: 400 V. 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczony podnośnik stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletny i gotowy do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. 6.Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy podnośnika. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę podnośnika dwukolumnowego samochodowego”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ekobiznes - budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie + załączniki

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!