Preloader image

Ogłoszenie OG-2469942
Dostawa demontażownicy do kół

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa demontażownicy do kół
Organizator FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK
Poland
Publikacja 2019.02.27 00:00
Termin składania 2019.03.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Sprzęt do wyważania kół
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK, Plac Dworcowy 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski do dnia 8 marca 2019 r. godz. 12:00. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK, Plac Dworcowy 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski, z dopiskiem: „Oferta – Dostawa demontażownicy do kół” oraz „Nie otwierać przed 8 marca 2019 r. godz. 12:15”. 1.Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa demontażownicy do kół”. 2.Demontażownica zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego tj. Międzyrzec Podlaski, Plac Dworcowy 11, działka nr ewidencyjny 252/1. 3.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ekobiznes - budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. 4.Zamówienie obejmuje dostawę demontażownicy do kół o następujących parametrach technicznych: montażownica automatyczna, wyposażona w ramię robocze, które odchyla się w sposób automatyczny (wyposażone w siłownik pneumatyczny), wyposażenie: regulator ciśnienia powietrza, naolejacz powietrza, pistolet do pompowania, pojemnik smaru z uchwytem, łyżka do opon, średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12"-24", średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10"-22", szerokość obręczy - do 12”, średnica koła - do 1000 mm, moc silnika: 0,75 kW, zasilanie elektryczne: 400V, 3 fazy, zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar, siła nacisku odrywacza: 3080 kg. 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczona demontażownica stanowiąca przedmiot zamówienia była fabrycznie nowa, nieużywana, posiadała wymagane parametry techniczne, określone w opisie przedmiotu zamówienia, znajdowała się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniała wymagane polskim prawem normy i była wolna od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. 6.Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy demontażownicy. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ŁUKASZ FILIPIUK zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę demontażownicy do kół”. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Ekobiznes - budowa stacji demontażu i recyklingu pojazdów w Międzyrzecu Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność Przedsiębiorstw, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie + załączniki

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!