Preloader image

Ogłoszenie OG-2470666
Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019.
Organizator ATMSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kolejowa 311, 05-092 Sadowa
Poland
Publikacja 2019.02.27 00:00
Termin składania 2019.03.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pojazdy silnikowe do transportu towarów
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: - osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na zapytanie ofertowe pn. Zakup wraz z dostawą pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia – ZO/01/02/2019 „ - drogą mailową w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów (pdf) na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl w terminie do dnia 14/03/2019r. (liczy się data wpływu). Miejsce składania ofert: ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K. DZIAŁ ZAKUPÓW UL. KOLEJOWA 311 05-092 ŁOMIANKI Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną wykluczone. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego typu dostawczego zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznym określonymi w opisie Przedmiotu zamówienia oraz Zapytaniu ofertowym. Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 „Badanie na rynek” pn: Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy. Celem zamówienia jest dostawa pojazdu samochodowego (typ: dostawczy) serwisowego służącego do świadczenia usługi serwisowej oraz usługi rozbudowy urządzenia. Zamówienie w ramach projektu: Wdrożenie wyników prac B+R pn. "Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie" jako sposób na wprowadzenie nowego polskiego produktu w postaci modułowej obrabiarki sterowanej numerycznie na rynek światowy. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 „Badanie na rynek”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. ZAŁĄCZNIK NR 3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
2. ZAŁĄCZNIK NR 2_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
3. ZAŁĄCZNIK NR 1_FORMULARZ OFERTOWY
4. ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ ZE WZORAMI ZAŁĄCZNIKÓW

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!