Preloader image

Ogłoszenie OG-2471316
Przeprowadzenie prac badawczych nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne

Dane ogłoszenia
Tytuł Przeprowadzenie prac badawczych nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne
Organizator VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bałtycka 186, 40-778 Katowice
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2019.02.28 00:00
Termin składania 2019.04.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Identyfikator -
Opis Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.borowka@vemmio.com. Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2019 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Adres siedziby Zamawiającego: ul. Bałtycka 186/4 40-778 Katowice Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU na podstawie zharmonizowanych z nią norm dla urządzeń radiowych w celu określenia wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników. Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU na podstawie zharmonizowanych z nią norm dla urządzeń radiowych w celu określenia wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. ZAPYTANIE OFERTOWE
2. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy
3. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!