Preloader image

Ogłoszenie OG-251246
Zakup i dostawa jałowej wody do wstrzykiwań

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i dostawa jałowej wody do wstrzykiwań
Organizator ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2016.03.17 00:00
Termin składania 2016.03.31 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Woda zlewnicza i oczyszczona
Identyfikator -
Opis Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer BZ/1000873/192874/2016. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: • wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert • zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”. Jałowa woda do wstrzykiwań (100% m/v) stosowana jest do rozcieńczania i rozpuszczania produktów leczniczych przeznaczonych do podawania pozajelitowego. Kontynuacja badań w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!