Preloader image

Ogłoszenie OG-32693
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Organizator Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2017.12.11 00:00
Termin składania 2017.12.22 08:30
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
Przetworzone owoce i warzywa
Rafinowane oleje i tłuszcze
Produkty przemiału ziarna
Różne produkty spożywcze
Woda naturalna
Ziemniaki
Warzywa, owoce i orzechy
Drób
Produkty mięsne
Wieprzowina
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
Warzywa mrożone
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Produkty mleczarskie
Identyfikator -
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych: ogólnospożywczych, mięsa i produktów mięsnych, pieczywa, produktów mleczarskich, owoców i warzyw, mrożonek. Artykuły muszą spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych  do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Szczegółowy zakres dostawy określa wykaz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa będzie odbywała się w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. na zasadach określonych w projekcie umowy.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 Oferta
4. załącznik nr 2 cz. 1 Produkty ogólnodostępne
5. załącznik nr 2 cz. 2 Świeże owoce i warzywa
6. załącznik nr 2 cz. 3 Mięso i wędliny
7. załącznik nr 2 cz. 4 Mrożonki
8. załącznik nr 2 cz. 5 Pieczywo
9. załącznik nr 2 cz. 6 Mleko i produkty mleczne
10. załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
11. załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
12. załącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów
13. załącznik nr 6 Wzór umowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!