Preloader image

Ogłoszenie OG-37664
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Organizator Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2016.12.08 00:00
Termin składania 2016.12.16 08:30
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Woda zlewnicza i oczyszczona
Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
Przetworzone owoce i warzywa
Produkty przemiału ziarna
Różne produkty spożywcze
Woda naturalna
Ziemniaki
Warzywa, owoce i orzechy
Drób
Produkty mięsne
Wieprzowina
Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
Warzywa mrożone
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Produkty mleczarskie
Identyfikator -
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych: ogólnospożywczych, mięsa i produktów mięsnych, pieczywa, produktów mleczarskich, owoców i warzyw, mrożonek. Artykuły muszą spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych  do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Szczegółowy zakres dostawy określa wykaz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa będzie odbywała się w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. na zasadach określonych w projekcie umowy.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik do SIWZ nr 1 Oferta
4. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 1 Produkty ogólnospożywcze
5. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 2 Świaże owoce i warzywa
6. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 3 Mięso wieprzowe, drobiowe i produkty mięsne
7. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 4 Mrożonki
8. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 5 Pieczywo
9. Załącznik do SIWZ nr 2 cz. 6 Mleko i produkty mleczarskie
10. Załącznik do SIWZ nr 3 Oświadczenie odotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
11. Załącznik do SIWZ nr 4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
12. Załącznik do SIWZ nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów
13. Załącznik do SIWZ nr 6 Umowa

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!