Preloader image

Zamówienia publiczne z całej Polski w zasięgu ręki!

Przetargi z branży Twojego biznesu

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Maszyny rolnicze

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Druki i produkty podobne

Produkty chemiczne

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Woda zlewnicza i oczyszczona

Maszyny przemysłowe

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Roboty budowlane

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Usługi naprawcze i konserwacyjne

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

Obiekty użyteczności publicznej

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Usługi w zakresie nieruchomości

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste


Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!