Preloader image

Budownictwo - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA CHEŁMŻA - 15.05.2019
Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża OSO.271.29.2018
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 28.03.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 3 - znak sprawy 2019/S 036-082106
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 25.03.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 2 - znak sprawy 2019/S 035-079674
Gmina Mogilno - 22.03.2019
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 18.03.2019 Bydgoszcz
Budowa przyłącza ciepłowniczego - ul. Gajowa 24a w Bydgoszczy - zadanie 14, znak sprawy 2019/S 027-060952
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - 12.03.2019 Szczecin
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuji wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj iwybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 12.03.2019 Rybnik
Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-58-PN/13-2019
Gmina Sitkówka-Nowiny - 12.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - INO.272.7.P.19- Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”
Gmina Okonek - 12.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu- poniżej progu Unijnego- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap II

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!