Preloader image

Budownictwo - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA CHEŁMŻA - 15.05.2019
Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża OSO.271.29.2018
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 17.01.2019 Bydgoszcz
Budowa fragmentu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynków nr 7 i 8 - ul. Zaświat w Bydgoszczy - zadanie 30, znak sprawy 2018/ S 238-544696
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 17.01.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Budowa przyłącza ciepłowniczego - ul. Grodzka 14-16 w Bydgoszczy - zadanie 40 ( znak sprawy 2018/S 238-544688)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 14.01.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych - zadanie 98 ul. Frydrychowicza
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 14.01.2019 Bydgoszcz
Budowa przyłącza ciepłowniczego - ul. Mennica 10 w Bydgoszczy - zadnie 72
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.w Tychach - 02.01.2019 Tychy
Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego - 31.12.2018 Grudziądz
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń - znak sprawy: Z/41/PN/18
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 28.12.2018 Poznań
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 28.12.2018 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!