Preloader image

Budownictwo - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA CHEŁMŻA - 15.05.2019
Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża OSO.271.29.2018
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 02.04.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 9 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 5 - znak sprawy 2019/S 038-086671
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 01.04.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 4 - znak sprawy 2019/S 038-086670
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - 01.04.2019 Rzeszów
Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku pierwszego wyposażenia
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 01.04.2019
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura V dla powiatów: przysuskiego, sokołowskiego, wołomińskiego i miasta Radomia
Open Nexus Szkolenia - 01.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Open Nexus Szkolenia - 29.03.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) modernizacja pomieszczen bud A 12/200-18
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 28.03.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 3 - znak sprawy 2019/S 036-082106

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!