Preloader image

Informatyka - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 27.12.2018
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - 07.12.2018 Toruń
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” WZP.272.103.2018
"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O. - 22.11.2018 Olsztyn
Zapytanie ofertowe KKD/IBS/05/2018 na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji zajęć realizowanych w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ESKULAP BIS SPÓŁKA CYWILNA EWA MOLSKA, STANISŁAW MOLSKI - 22.11.2018
Wybór wykonawcy zadania na dostawę systemu do zarządzania, archiwizacji i transmisji obrazów diagnostycznych (komplet hardware i software) - rozbudowa funkcjonalna Zintegrowanego Systemu Informatycznego KS-MEDIS - w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko
TMR PLASTICS SP. Z O.O. - 22.11.2018
Zakup nowego programu do nadzorowania produkcji
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - 22.11.2018 Wrocław
Zakup trzech pakietów biurowych: Microsoft Office 2013 PL dla użytkowników domowych i małych firm (1.3.1 RPO WD 2014-2020) Zakup trzech pakietów biurowych: Microsoft Office 2013 PL dla użytkowników domowych i małych firm (1.3.1 RPO WD 2014-2020)
INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K. - 22.11.2018
„Wybór specjalistów merytorycznych (rehabilitantów / terapeutów) do opracowania modelu wstępnego układów i zespołów funkcjonalnych ZWRR wraz z wykonaniem badań weryfikacyjnych (TRL IV - V)”
ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 22.11.2018 Pszczyna
Dostawa oprogramowania dla pracowników Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Zamel Sp. z o.o.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach - 21.11.2018 Gliwice
Modernizacja urządzeń zasilających urządzenia teletransmisyjne PDH/SDH dla stacji WN

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!