Preloader image

Informatyka - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. - 19.02.2019 Ryki
Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy oraz dostawa i wdrożenie systemu eBOK
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 14.02.2019 Kraków
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE - 12.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa wielodetekcyjnej modułowej platformy do pomiaru aktywności biochemicznej komórek dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nr DZP-262-63/2018
Urząd Dozoru Technicznego - 24.01.2019 Warszawa
Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS, nr spr. ZP-DI-80/18
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 23.01.2019
Przetarg nieograniczony pn. Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie”, nr sprawy ZPZ-56/12/18
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 22.01.2019
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020”
NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.01.2019 Łódź
Sprzęt informatyczy
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO MARZENA SZEMPLIŃSKA MARCINIAK - 19.01.2019 Werbkowice
Aparat USG/ Ultrasonograf z wyposażeniem
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - 18.01.2019 Bielsko-Biała
Budowa linii światłowodowej w relacji GPZ Magurka - GPZ Mikuszowice
Edulab Sp. z o.o. - 18.01.2019 Warszawa
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!