Preloader image

Poligrafia - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.02.2019
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY" - 19.02.2019
Dostawę wyposażenia dla pracowni biurowo - administracyjnej w ramach projektu AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, numer projektu: UDA-RPZP.07.02.00-32-K008-16-00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - 19.02.2019 Łódź
Dostawa artykułów biurowych dla GDDKiA Oddziału w Lublinie
MIASTO ZABRZE - 19.02.2019 Zabrze
„ Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek z podziałem na 3 części na potrzeby MOPR oraz Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
POWIAT MIĘDZYRZECKI - 19.02.2019
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero A4 na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim”
BRIDGE AGENCY SEBASTIAN KOZŁOWSKI - 19.02.2019 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/BAlab/2019
GMINA- MIASTO PŁOCK - 19.02.2019 Płock
Dostawa materiałów papierniczych i piśmienniczych do prowadzenia zajęć
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - 19.02.2019 Wrocław
Zakup i dostawa materiałów biurowych
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 18.02.2019 Kraków
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!