Preloader image

Poligrafia - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
POWIAT STRZELECKI - 28.02.2019
,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
GMINA MALCZYCE - 27.02.2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego
OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 27.02.2019
Dostawa wyrobów rękodzielniczych i artystycznych oraz artykułów biurowych i plastycznych przeznaczonych do realizacji zajęć arteterapii na rzecz uczestników projektu
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD - 26.02.2019 Łódź
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
MIASTO JORDANÓW - 26.02.2019 Jordanów
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.02.2019
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na rzecz, których realizowane jest zamówienie
STOWARZYSZENIE "LIDER POJEZIERZA" - 25.02.2019 Barlinek
Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1167313) na: "Dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu"
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie - 22.02.2019 Lublin
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów WORD w Lublinie
FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK - 22.02.2019 Lublin
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/WKZ/2019 z dnia 22.02.2019

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!