Preloader image

Usługi biznesowe - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
PATKAR Stanisław Szydełko - 22.11.2018 Rudnik nad Sanem
Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w Firmie: PATKAR Stanisław Szydełko ul. Stróżańska 67d 37-420 Rudnik nad Sanem
INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K. - 22.11.2018
„Wybór specjalistów merytorycznych (rehabilitantów / terapeutów) do opracowania modelu wstępnego układów i zespołów funkcjonalnych ZWRR wraz z wykonaniem badań weryfikacyjnych (TRL IV - V)”
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - 21.11.2018 Warszawa
Przeprowadzenie analizy zasad współpracy i relacji pomiędzy instytucjami naukowymi i gospodarczymi w programie TEAM TECH: 18/POIR/2018
FUNDACJA "OPTIMO MODO" - 21.11.2018
Pośrednictwa pracy dla 100 osób
FUNDACJA "OPTIMO MODO" - 21.11.2018
Pośrednictwa pracy dla 60 osób
FUNDACJA "OPTIMO MODO" - 21.11.2018
Pośrednictwa pracy dla 60 osób
ENQUANT SP. Z O.O. - 21.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFP) NA ZAIMPLEMENTOWANIE API DLA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW
"GAMMA" D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA - 21.11.2018 Warszawa
Zapytanie ofertowe nr 1/RPLD.08.03.01/2018
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY - 21.11.2018
Monitorowanie sygnałów alarmowych, podejmowanie interwencji, wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych oraz wykonywanie drobnych prac instalacyjnych w niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!