Preloader image

Usługi biznesowe - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. - 19.02.2019 Ryki
Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy oraz dostawa i wdrożenie systemu eBOK
Urząd Dozoru Technicznego - 28.01.2019 Warszawa
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego - znak ZP-DA-50/18
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 23.01.2019
Przetarg nieograniczony pn. Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie”, nr sprawy ZPZ-56/12/18
CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - 19.01.2019 Olsztyn
Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019
GENEVA TRUST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.01.2019 Gdańsk
Zaproszenie do składania ofert celem realizacji projektu : „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć” Umowy nr.: RPPM.05.04.02-22-0003/17-00 - finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014-2020” na obszarze województwa pomorskiego.
TAURON Wydobycie S.A. - 18.01.2019 Jaworzno
Usługa mechanicznego czyszczenia nawierzchni ulic i dróg dla TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze
Edulab Sp. z o.o. - 18.01.2019 Warszawa
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 18.01.2019 Legnica
Wynajem i obsługa serwisowa przenośnych kabin sanitarnych usytuowanych na terenie stacji elektroenergetycznych WN/SN na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 325/2018/ZAK2
Marcin Biegała - 18.01.2019
Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa strategicznego Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie komercjalizacji projektu DentalFront
MISTERO MILANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.01.2019
Organizacja wyjazdu na targi BeautyWorld Middle East 2019

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!