Preloader image

Usługi biznesowe - zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 03.04.2019
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 01.04.2019
D10.251.12.P.2019 - REALIZACJA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU: „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA SZANSĄ NA WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
POWIAT NOWOSĄDECKI - 28.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zamówienie na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE - 07.03.2019
0801-ILZ.260.7.2019 - przetarg nieograniczony pn. Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
GMINA RADZYMIN - 28.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Radzymin w ramach projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
Edulab Sp. z o.o. - 28.02.2019 Warszawa
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.
POLITECHNIKA ŁÓDZKA - 28.02.2019 Łódź
Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 1 osoby na stanowisku Ekonometryk - Prognosta
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH - 28.02.2019 Elbląg
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wybór osób prowadzących zajęcia, doradztwo i warsztaty dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE - 28.02.2019 Rzeszów
Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego tekstów zamieszczanych na stronie interenetowej
VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019
Wytworzenie materiałów informacyjno - promocyjnych (druk katalogów, wzorników kolorystycznych)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!