Preloader image

Kod CPV: 14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
FRAPOL SP. Z O.O. - 21.11.2018
„Dostawa materiałów do budowy prototypów na podstawie umowy ramowej”
STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.11.2018
Zmówienie na materiały ścierne do wykonania prototypu w skali półtechnicznej, innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 19.11.2018 Będzin
Dostawa wody utlenionej a'100ml dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 19.11.2018 Będzin
Dostawa wody utlenionej a'100ml dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.11.2018 Rzeszów
Dostawa materiałów stalowych
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 16.11.2018 Narew
Zapytanie ofertowe nr 467/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Prasy do Przesortowanych Odpadów.
TECHMARK L. OGŁOZA S. ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 16.11.2018 Aleksandrów Łódzki
Blacha czarna zimnowalcowana
TECHMARK L. OGŁOZA S. ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA - 16.11.2018 Aleksandrów Łódzki
Profile precyzyjne zimno gięte z blachy zimnowalcowanej
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.11.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 17/S/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.11.2018 Narew
Zapytanie ofertowe nr 461/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. „Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych – rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych”.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!