Preloader image

Kod CPV: 14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.01.2019
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NR : -TECH-RPMP-8/2019
Urząd Miejski w Rykach - 17.01.2019 Ryki
Dostawa kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm dla potrzeb Gminy Ryki
POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 17.01.2019 Bielsko-Biała
Zakup odlewów żeliwnych / Purchase of cast iron castings.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 17.01.2019 Rzeszów
„Dostawa materiałów spawalniczo-ściernych”, z podziałem na 2 części.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 16.01.2019 Będzin
ŚRODEK UZDATNIAJĄCY WODĘ VITEC 3000
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 16.01.2019 Będzin
ŚRODEK UZDATNIAJĄCY WODĘ VITEC 3000
TAURON Wydobycie S.A. - 16.01.2019 Jaworzno
Klej do taśmociągu z dopuszczeniami dołowymi Gig
TAURON Wydobycie S.A. - 16.01.2019 Jaworzno
Klej do taśmociągu z dopuszczeniami dołowymi Gig
Urząd Gminy Głusk - 16.01.2019 Dominów
Sukcesywna dostawa kruszywa budowlanego (gruzu z recyklingu) w ilości 9.000 ton oraz kruszywa mineralnego (dolomitowego) w ilości 4 500 ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i osiedlowych w latach 2019 – 2021 na terenie gminy Głusk.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 16.01.2019 Rzeszów
„Sukcesywna dostawa piasków i kruszyw budowlanych” z podziałem na dwie Części

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!