Preloader image

Kod CPV: 14000000-1
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
TAURON Wydobycie S.A. - 14.12.2018 Jaworzno
318/N/DS Dostawy pian uszczelniająco - izolujących chemicznych do wyrobisk górniczych dla TAURON Wydobycie S.A.
Bionanopark sp. z o.o. - 14.12.2018 Łódź
Dostawa materiałów do wydruków 3D
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 12.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe nr 550/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia materiałów do Prototypu Separatora Magnetycznego.
MBRANES MACIEJ ŁUKAWSKI - 12.12.2018
MATERIAŁY i ELEMENTY PROTOTYPOWE
"ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 12.12.2018 Zawiercie
Zapytanie ofertowe z dn. 12.12.2018 - matryce i aluminium
"ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 12.12.2018 Zawiercie
Zapytanie ofertowe 9.11.2018
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 11.12.2018 Będzin
Dostawa wodorotlenku sodu w postaci stałej ( płatki) dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddziała Elektrownia Stalowa Wola
IMPEXMETAL S.A. - 11.12.2018
Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnego stopu aluminium przeznaczonego do produkcji zakrętek odpornych na wysokie ciśnienia w przemyśle opakowaniowym” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Na dostawę 500 ton materiału do prób technologicznych: aluminium pierwotne o czystości min.99,7% (T-bars, gąska).
STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "PODAJ DALEJ" - 11.12.2018 Częstochowa
Zakup sprzętu budowlanego, materiałów remontowo-budowlanych oraz odzieży i sprzętu BHP
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 10.12.2018 Będzin
Dostawa ŚRODEK UZDATNIAJĄCY WODĘ GENESOL 30 i GENESOL 704 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Stalowa Wola.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!