Preloader image

Kod CPV: 15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - 22.11.2018
Zakup artykułów spożywczych na spotkania z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO WK-P
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - 20.11.2018 Przemyśl
Zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę artykułów spożywczych Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krośnie
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - 20.11.2018 Przemyśl
Zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę artykułów spożywczych Dzienny Dom Opieki Medycznej w Przemyślu
MIASTO KWIDZYN - 20.11.2018 Kwidzyn
Zakup i dostawa materiałów na zajęcia i warsztaty
FUNDACJA ROZWOJU WARMII I MAZUR - 20.11.2018 Iława
ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.
F.H.U. "MARTOM" S.C. Tomasz Klukowski, Wioletta Klukowska PIEKARNIA "SZYMBARCZANKA" - 19.11.2018 Gorlice
Zakup maszyny do inkrustacji
STOWARZYSZENIE HORYZONT - 19.11.2018 Toruń
Sukcesywna dostawa produktów żywieniowych
STOWARZYSZENIE HORYZONT - 19.11.2018 Toruń
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywieniowych art. wędliniarskie
STOWARZYSZENIE HORYZONT - 19.11.2018 Toruń
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywieniowych art. piekarnicze
STOWARZYSZENIE MONAR/OŚRODEK LECZENIA TERAPII I REHABILITACJI W ZBICKU - 19.11.2018 Chrząstowice
Zapytanie ofertowe nr 10/M/2018 na dostawę produktów żywnościowych do WARSZTATÓW Z ZAKRESU PODNIESIENIA KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH dla uczestników projektu "Ku Przyszłości" –osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo – podopiecznych Stowarzyszenia Monar.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!