Preloader image

Kod CPV: 15000000-8
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - 22.03.2019 Toruń
W.Sz.Z: TZ-280-19/19 - dostawa różnych artykułów spożywczych, mięsa i wyrobów wędliniarskich, pieczywa, jaj, ryb, ziemniaków, owoców i warzyw
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 28.02.2019
Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim – "mleko modyfikowane”
OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 27.02.2019
Dostawa produktów spożywczych przeznaczonych do realizacji zajęć kulinarnych na rzecz uczestników projektu
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – Dostawa mięsa i jego wyrobów”
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
„Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – Dostawa mrożonych warzyw, owoców i ryb
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
„Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – Dostawa świeżych warzyw, owoców i jajek”
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
„Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” - Dostawa produktów mleczarskich
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
„Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” - Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
„Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – Dostawa innych produktów spożywczych”
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE - 27.02.2019
Dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego oraz Przedszkola nr 3 w Krośnie Odrzańskim” – Dostawa produktów garmażeryjnych"

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!