Preloader image

Kod CPV: 16000000-5
Maszyny rolnicze
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 21.11.2018 Będzin
Dostawa: ROWER TURYSTYCZNY (1 szt.) do do TAURON WYTWARZNIE Spółka Akcyjna - Oddział Elektrowania Siersza w Trzebini
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach - 21.11.2018 Gliwice
Dostawa 13 szt. samochodów ciężarowych o DMC do 3,5t z napędem 4x4 typu furgon 3 osobowy – 11 szt., skrzyniowy 3 osobowy – 1 szt. , skrzyniowy 6 osobowy – 1 szt. Ford Transit lub Fiat Ducato lub Volkswagen Crafter lub Mercedes Sprinter lub MAN TGE
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 20.11.2018 Będzin
Dostawa opon i dętek
POWIAT LUBELSKI - 19.11.2018 Lublin
„Dostawa wyposażenia pracowni pszczelarskich w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach priorytetowych w szkołach zawodowych Powiatu Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe”.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze - 16.11.2018 Jelenia Góra
242/2018/ZAK1 Samochód z napędem 4x4 dla potrzeb inspektorów nadzoru - 1 szt
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 16.11.2018 Będzin
Dostawa: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA BUTLI GAZOWYCH do TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Stalowa Wola.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 16.11.2018 Będzin
Dostawa: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA BUTLI GAZOWYCH do TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Stalowa Wola.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 16.11.2018 Będzin
Dostawa WÓZEK TRANSPORTOWY RĘCZNY PALETOWY do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Stalowa Wola w Stalowej Woli
Powiat Bielski - 16.11.2018
Dostawa wyposażenia warsztatów szkolnych w ramach realizacji projektu pn.: „Kompetentni zawodowi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
POWIAT WAŁECKI - 15.11.2018
Dostawa sprzętu dla działu obsługi terenów zielonych Zakładu Aktywności Zawodowej

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!