Preloader image

Kod CPV: 18000000-9
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 22.03.2019 Legnica
WSzSL/DZ-12/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY KARDIOWERTERÓW ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 15.03.2019 Legnica
WSzSL/DZ-10/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY NIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH ROŻNYCH – DROBNYCH POMOCY MEDYCZNYCH, ASORTYMENTU OCHRONNEGO DLA PACJENTÓW I PERSONELU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. - 27.02.2019 Łódź
Zakup maseczek ochronnych jednorazowych - 112019C
POWIAT WAŁECKI - 26.02.2019
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii.
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE - 26.02.2019 Warszawa
„Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach „Kucharz””
SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA - 22.02.2019 Lublin
Dostawa Środków ochrony indywidualnej do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” dla ZSP4 w Zamościu
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO - 21.02.2019 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/19
MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA - 20.02.2019 Sieradz
Zakup i dostawa - Rękawice nitrylowe
GMINA TUCZNA - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE : Nr OP.042/ZP/21.18
SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA - 19.02.2019 Lublin
Dostawa Środków ochrony indywidualnej do pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” dla ZSP2 w Zamościu

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!