Preloader image

Kod CPV: 22000000-0
Druki i produkty podobne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - 28.02.2019 Poznań
Zakup odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii i zakup odczynników dla Laboratorium nr 2, nr spr. EZP/02/19
POWIAT STRZELECKI - 28.02.2019
,,Zakup i dostawa artykułów biurowych, papieru, tuszy i tonerów w podziale na 3 części na potrzebę realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy””
"SEVERN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe Nr 1/0014/17/MDK
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ" - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe nr 03/02/LSR/2019 z dnia 27.02.2019 r. - materiały promocyjne 2019
TRIGONUM SP Z O.O. - 27.02.2019 Gdynia
Zapytanie ofertowe nr 01/ISA/2019 na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Adobe Photoshop i HTML5 Application Development Fundamentals wraz z salami komputerowymi, zewnętrznymi egzaminami i materiałami dydaktycznymi dla łącznie 100 osób zamieszkujących lub pracujących w województwie pomorskim w wieku powyżej 25 lat z maksymalnie średnim wykształceniem (ISCED3) w ramach Projektu „Ścieżki kariery. Pomorskie IT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bydgoski Klaster Przemysłowy - 27.02.2019
KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA FIRMY TENACO
I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI - 26.02.2019 Włocławek
Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 01/2019
POWIAT WAŁECKI - 26.02.2019
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych i laboratoriów: fizyki, chemii, biologii, matematyki i geografii.
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ" - 26.02.2019
Zapytanie ofertowe nr 01/02/LSR/2019 z dnia 26.02.2019 r. - materiały promocyjne 2019
MIASTO JORDANÓW - 26.02.2019 Jordanów
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!