Preloader image

Kod CPV: 24000000-4
Produkty chemiczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu - 26.03.2019 Poznań
Dostawa uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do amplifikacji metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, zestawu do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawów do wykrywania i izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawu do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR oraz diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC”
STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZYSZŁOŚCI PROGRESS - 28.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.02.2019 r.
CELON PHARMA S.A. - 28.02.2019 Kiełpin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 52/2019/G/GATE
TAURON Wydobycie S.A. - 27.02.2019 Jaworzno
32/N/RF Dostawa pian uszczelniająco- izolujących chemicznych do wyrobisk górniczych dla TAURON Wydobycie SA
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 27.02.2019 Legnica
Chemia przemysłowa
CELON PHARMA S.A. - 27.02.2019 Kiełpin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/G/DISK
CELON PHARMA S.A. - 27.02.2019 Kiełpin
ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 22/2019/M/TrackB/Z1/Chemmed z dnia 27.02.2019r
OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O. - 27.02.2019 Dębica
Zestaw do oznaczania ludzkich cytokin
BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA - 27.02.2019 Warszawa
Zakup materiałów eksploatacyjnych: surowców niezbędnych do prowadzenia badań V2
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA - 27.02.2019 Kraków
Zakup odczynników biologicznych 27 02 2019 G

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!