Preloader image

Kod CPV: 24000000-4
Produkty chemiczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
TAURON Wydobycie S.A. - 14.12.2018 Jaworzno
318/N/DS Dostawy pian uszczelniająco - izolujących chemicznych do wyrobisk górniczych dla TAURON Wydobycie S.A.
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna - 14.12.2018 Warszawa
Zakup i dostawa wzorca Tymolol do przydatności układu CSP
CELON PHARMA S.A. - 13.12.2018 Kiełpin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 102/2018/G/JAK1
CELON PHARMA S.A. - 13.12.2018 Kiełpin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/2018/G/AMDBP
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I BADAŃ MEDYCZNYCH "BIOLAMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i biologicznych
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA - 13.12.2018 Grodzisk Wielkopolski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018 obornik kurzy- kod 020106 –2343 ton.
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA - 13.12.2018 Grodzisk Wielkopolski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 suplement białkowy oparty na soi - 50 000 kg
MBRANES MACIEJ ŁUKAWSKI - 12.12.2018
OTRĘBY i ŚRODKI SPOŻYWCZE – Materiały cz. I
MBRANES MACIEJ ŁUKAWSKI - 12.12.2018
MATERIAŁY i ELEMENTY PROTOTYPOWE
Excento Sp. z o.o. - 12.12.2018 Gdańsk
Dostawa pojemnika na suchy lód oraz suchego lodu, realizowana w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!