Preloader image

Kod CPV: 24000000-4
Produkty chemiczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu - 26.03.2019 Poznań
Dostawa uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do amplifikacji metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, zestawu do izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawów do wykrywania i izolacji wirusowego DNA w kierunku ASF, zestawu do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR oraz diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System „BC”
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie - 21.02.2019 Szczecin
SUKCESYWNA DOSTAWA WODNEGO ROZTWORU CHLORKU POLIGLINU NA POTRZEBY ZAKŁADU PRODUKCJI WODY „MIEDWIE” ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „POMORZANY” I „ZDROJE”
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA - 20.02.2019
„Usługa polegająca na dostawie materiałów zużywalnych: tlenu medycznego, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 19.02.2019 Będzin
Dostawa KOTAMINY C - środka antykorozyjnego i antyosadowego
POWIAT DĄBROWSKI - 19.02.2019
Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów spawania metodami MAG, TIG i MMA oraz operatora wózka widłowego w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Excento Sp. z o.o. - 19.02.2019 Gdańsk
Dostawa materiałów zmieniających fazę (PCM) realizowana w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).
ANDRZEJ GĄSIOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "REHAT" - 19.02.2019 Wągrowiec
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sukcesywnych dostaw w 2019 r. artykułów medycznych w związku z realizacją projektu pn. „Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej "REHAT" w Wągrowcu”, RPWP.06.06.01-30-0036/17
"SPYRA-PRIMO POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.02.2019
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do badań, prób i testów realizowanych w ramach prac rozwojowych wg specyfikacji (typ/parametry)
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SP. Z O.O. - 18.02.2019 Kraków
Dostawa Spoiwa wodnego do form ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej (na powłokę kolejną III) - Zapytanie ofertowe nr 82/2019
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE ODLEWNICTWA SPECODLEW SP. Z O.O. - 18.02.2019 Kraków
Dostawa Spoiwa wodnego do form ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej (na powłokę pierwszą II) - Zapytanie ofertowe nr 81/2019

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!