Preloader image

Kod CPV: 30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - 07.12.2018 Toruń
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” WZP.272.103.2018
"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O. O. - 22.11.2018 Olsztyn
Zapytanie ofertowe KKD/IBS/05/2018 na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji zajęć realizowanych w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
"INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY" SP. Z O.O. - 21.11.2018 Olsztyn
Zapytanie ofertowe SNM/IBS/05/2018 na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji zajęć realizowanych w ramach projektu pt. „Szkoła na miarę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GMINA GIELNIÓW - 21.11.2018
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe i świetnie się bawimy w Gminie Gielniów” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w podziale na części.
ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ELBLĄGU - 21.11.2018
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH - 21.11.2018
Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla zadania „Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich”
INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN - 21.11.2018 Wrocław
Na dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniami dla Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży Instytutu Badawczego Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża
Forglass Sp. z o.o. - 21.11.2018 Kraków
Najem infrastruktury teleinformatycznej
Urząd Miasta Biała Podlaska - 21.11.2018 Biała Podlaska
Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem (instalacją) zestawów komputerowych i specjalistycznych urządzeń do pracowni informatycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA - 21.11.2018 Warszawa
Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych dla RDOŚ w Łodzi

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!