Preloader image

Kod CPV: 30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 01.04.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz nośników danych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - 29.03.2019
DAZ-ZP.272.12.2019 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKUJĄCEGO I OPROGRAMOWANIA
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa sprzętu fotograficzno-filmowego wraz z akcesoriami dla Działu Komunikacji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa wyposażenia do badań terenowych i dla pracowni fotograficzno-filmowej
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
GMINA RADZYMIN - 28.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Radzymin w ramach projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019 Katowice
Zakup i dostawa aparatury do przeprowadzenia prac badawczych (platformy testowe i moduły WiFi)
WOOD CORE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019 Jabłonna
Zapytanie ofertowe Nr 20/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 28.02.2019r. na dostawę drukarki do nadruku na drewnie
Dariusz Libera DreamPen Producent Art. Piśmienniczych - 28.02.2019 Zielona Góra
Zakup sprzętu komputerowego (jednostka centralna plus monitor)-2 szt.
PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ ALMADENT ALEKSANDER ORZEŁOWSKI - 28.02.2019
Komputer wraz z oprogramowaniem do CAD (3 szt.)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!