Preloader image

Kod CPV: 30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Starostwo Powiatowe we Wrześni - 14.02.2019 Września
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych
Gdański Uniwersytet Medyczny - 08.02.2019 Gdańsk
ZP/126/2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru, tonerów oraz tuszy
Gdański Uniwersytet Medyczny - 06.02.2019 Gdańsk
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i komputerowego w 3 pakietach
NOVAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 19.01.2019 Łódź
Sprzęt informatyczy
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO MARZENA SZEMPLIŃSKA MARCINIAK - 19.01.2019 Werbkowice
Aparat USG/ Ultrasonograf z wyposażeniem
Urząd Miejski w Modliborzycach - 18.01.2019 Modliborzyce
Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”
GMINA UDANIN - 18.01.2019
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
GMINA MALCZYCE - 18.01.2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego
AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. - 18.01.2019 Gdańsk
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek dla Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
KS ENGINEERING TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.01.2019 Warszawa
Zakup Inżynierskich stacji roboczych i Monitorów.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!