Preloader image

Kod CPV: 30000000-9
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O. - 14.12.2018
Dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i dwóch (2) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka”
GMINA SŁUPCA - 14.12.2018 Slupca
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne
STOWARZYSZENIE "ALTERNATYWA" - 14.12.2018 Ełk
Zakup materiałów biurowych do prowadzenia Treningu kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 20 osób w ramach Modułu I – Trening kompetencji życiowych i umiejętności społecznych Bloku I – Aktywna integracja o charakterze społecznym, materiałów biurowych do prowadzenia Warsztatów z doradcą zawodowym dla 20 osób w ramach Modułu I – Warsztaty z doradcą zawodowym Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym oraz materiałów biurowych do prowadzenia Warsztatów samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna dla 20 osób w ramach Modułu II – Warsztaty – samozatrudnienie, przedsiębiorczość, ekonomia społeczna Bloku II – Aktywna integracja o charakterze zawodowym w ramach projektu pt: "Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej"
FUNDACJA ARTEM SILESIAM PROMOVERE - 14.12.2018
Zakup komputerów i tabletów jako wyposażenia budynku szkoły zgodnie ze szczegółową specyfikacją
GABI-BIS Iwona Szymaniak Rokita, Sławomir Rokita, Wojciech Dzioba i Piotr Bielecki s.c. - 14.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/3.7 RPO WL/2018 z dnia 14/12/2018 r. - „Zestaw komputerowy dedykowany do pracy z okulistycznymi tomografami optycznymi OCT.”
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA - 14.12.2018 Chorzów
DOSTAWA I KONFIGURACJA SERWERA
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA - 14.12.2018 Chorzów
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO
Escola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 13.12.2018 Warszawa
Zakup sprzętu komputerowo-mobilnego
OPTIMA S.C. - 13.12.2018 Rędziny
Dostawa robotów i tabletów do nauki programowania
GMINA ZIĘBICE - 13.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 2/12/2018_0001

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!