Preloader image

Kod CPV: 32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 01.04.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz nośników danych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 20.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa telefonów stacjonarnych cyfrowych, telefonów komórkowych oraz przełączników sieciowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa mobilnego systemu audio na potrzeby sali kinowej i patio.
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim - 28.02.2019 Bielsk Podlaski
Dostawa i instalacja wyposażenia dostrzegalni Jelonka
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28.02.2019 Piotrków Trybunalski
Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
DAWIS IT - 27.02.2019 Pruszków
Wynajem aparatury badawczej
MSP MARCIN SZENDER - 27.02.2019 Drogomyśl
Zakup 2 szt. nowych sensorów Infrared
Dermedic Jacek Zdybski - 27.02.2019
Zamówienie na roboty budowlane; remont i adaptacja pomieszczeń dla pacjentów w budynku przy ul. Sienkiewicza 65/14 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Rozbudowa zaplecza badawczo rozwojowego pod kątem leczenia regeneracyjnego, odtwórczego i transplantacyjnego przy użyciu tkanek własnych pacjenta.
INTERSONIC SP. Z O.O. - 27.02.2019 Olsztyn
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i badawczego na potrzeby przeznaczenia jej pod stworzenie działu B+R

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!