Preloader image

Kod CPV: 32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. - 19.02.2019 Ryki
Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy oraz dostawa i wdrożenie systemu eBOK
Komenda Stołeczna Policji - 21.01.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przy ul. Janowskiego 7 w systemie zaprojektuj i wybuduj; WZP-7440/18/335/IR
Urząd Miasta Legnica - 21.01.2019 Legnica
Przetarg nieograniczony na „Zakup zestawów do nauki programowania i rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych w ramach realizacji projektu „Legnicka edukacja dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne - 2 części”
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - 18.01.2019 Bielsko-Biała
Budowa linii światłowodowej w relacji GPZ Magurka - GPZ Mikuszowice
Urząd Miejski w Modliborzycach - 18.01.2019 Modliborzyce
Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi kreatorzy”
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Katowice
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Katowice
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Katowice
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Katowice
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice
KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - 18.01.2019 Katowice
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z zakupem nowych aparatów telefonicznych na potrzeby MOPS Katowice

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!