Preloader image

Kod CPV: 32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miasta Legnica - 21.01.2019 Legnica
Przetarg nieograniczony na „Zakup zestawów do nauki programowania i rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych w ramach realizacji projektu „Legnicka edukacja dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne - 2 części”
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. WE WROCŁAWIU - 14.12.2018 Wrocław
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji Contact Center w MPWiK S.A. we Wrocławiu w celu usprawnienia usług świadczonych mieszkańcom
GMINA NOWOGRODZIEC - 14.12.2018
Dostawa urządzeń wraz z montażem na potrzeby monitoringu miejskiego w Nowogrodźcu w ramach zadania pn.”Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu”
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. - 13.12.2018 Wrocław
Dostawa tabletów wraz z wyposażeniem dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU - 13.12.2018
Dostawa i montaż sprzętu na potrzeby organizowania kursu „Montaż i postprodukcja radiowa" w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu”
Escola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 13.12.2018 Warszawa
Zakup sprzętu komputerowo-mobilnego
Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. - 13.12.2018 Poznań
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru dostawcy usługi komunikacji alarmowej wraz z systemem monitorowania, dla niesamodzielnych osób starszych
GMINA ZIĘBICE - 13.12.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 2/12/2018_0001
TAURON Wydobycie S.A. - 12.12.2018 Jaworzno
Dostawa części zamiennych do aparatów telefonicznych TPN-S dla TAURON Wydobycie SA
TAURON Wydobycie S.A. - 12.12.2018 Jaworzno
Dostawa części zamiennych do aparatów telefonicznych TPN-S dla TAURON Wydobycie SA

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!