Preloader image

Kod CPV: 32000000-3
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 20.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa telefonów stacjonarnych cyfrowych, telefonów komórkowych oraz przełączników sieciowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa mobilnego systemu audio na potrzeby sali kinowej i patio.
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim - 28.02.2019 Bielsk Podlaski
Dostawa i instalacja wyposażenia dostrzegalni Jelonka
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE - 20.02.2019
Wykonanie zadania pn.: „Inteligentny system zarządzania sieciami wodno – kanalizacyjnymi w aglomeracji Jarocin”
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO - 20.02.2019 Katowice
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. - 19.02.2019 Ryki
Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy oraz dostawa i wdrożenie systemu eBOK
NEXERA SPÓŁKA Z O.O. - 19.02.2019
Postępowanie zakupowe (uzupełniające 2019) dotyczące wyboru dostawców studni i słupów telekomunikacyjnych do budowy sieci szerokopasmowej FTTH w Obszarach ID 3.6.04.67 INOWROCŁAWSKI, ID_3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI i ID_3.6.04.06 BYDGOSKO-TORUŃSKI
AGRO-LAND MAREK RÓŻNIAK - 19.02.2019 Jastrowie
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Agro – Środki – Technika - Technologia
MED HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - 19.02.2019 Katowice
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla MED Holding S.A. Specjalistycznej Poradni Urologicznej w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05GG/17-000 pn. „ Poprawa jakości i dostępności procedur onkologicznych w zakresie urologii w regionie Górnego Śląska w oparciu o Specjalistyczną Poradnię Urologiczną MED Holding S.A. w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!