Preloader image

Kod CPV: 33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - 05.04.2019 Katowice
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH ZP-19-021UN
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ - 02.04.2019 Wrocław
4WSzKzP.SZP.2612.9.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ, ZAKŁADU ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 02.04.2019
D10.251.10.C.2019 - zakup specjalistycznej aparatury medycznej w ramach projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku”
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - 02.04.2019 Toruń
W.Sz.Z: TZ-280-22/19 Dostawa wyrobów ortopedycznych i chirurgicznych
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II - 02.04.2019
Postępowanie nr DZ.271.22.2019 - Zakup wszczepialnych pomp typu LVAD
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie - 01.04.2019 Stargard
Przetarg nieograniczony nr 8/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 30 pakietów
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ - 01.04.2019 Wrocław
4WSzKzP.SZP.2612.11.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Neurochirurgii wraz z najmem urządzenia do przygotowywania materiału embolizacyjnego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 29.03.2019 Rybnik
Dostawy kardiowerterów - postępowanie: LAS-25-PN/11-2019
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - 28.03.2019 Wrocław
2/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część II.
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 28.03.2019
D10.251.3.M.2019 „Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej"

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!