Preloader image

Kod CPV: 33000000-0
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ - 28.03.2019
Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym LAMPY OPERACYJNE I ZABIEGOWE w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile - 28.03.2019 Piła
LEKI DO PROGRAMÓW LEKOWYCH
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - 25.03.2019 Wrocław
1/OLK/2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPEDS.06.02.00-02-0065/16 PT. „Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”. Część I.
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ - 25.03.2019 Wrocław
4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych.
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 22.03.2019 Legnica
WSzSL/DZ-12/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY KARDIOWERTERÓW ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 22.03.2019 Rybnik
Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-100-PN/20-2019
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. - 19.03.2019
D10.251.7.C.2019 - Dostawa implantów kostnych, chirurgicznych, systemów do separacji płytek krwi i łat naczyniowych.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 19.03.2019 Rybnik
Dostawy wyrobów medycznych – ureterorenoskopy wraz z użyczeniem monitora do obrazowania, postępowanie nr LAS-13-PN/7-2019
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 19.03.2019 Rybnik
Dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych, postępowanie nr: LAS-30-PN/15-2019
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - 18.03.2019 Poznań
Zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) i wyrobów medycznych- 532 pakiety, nr sprawy EZP/24/19

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!