Preloader image

Kod CPV: 35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 15.03.2019 Legnica
WSzSL/DZ-10/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY NIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH ROŻNYCH – DROBNYCH POMOCY MEDYCZNYCH, ASORTYMENTU OCHRONNEGO DLA PACJENTÓW I PERSONELU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
NRG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019
PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH - 26.02.2019 Czemierniki
Wyłonienie wykonawcy dostaw sprzętów, wyposażenia i pomocy do świetlicy środowiskowej w Czemiernikach w ramach projektu „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach” w 2 częściach
WITO TOMASZ ZGLINICKI - 21.02.2019 Kicin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2019 - Zakup komponentów do budowy kompletnej linii demonstracyjnej do produkcji etykiet RFID
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO - 21.02.2019 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2019/19
GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. - 20.02.2019
Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2
WITO TOMASZ ZGLINICKI - 20.02.2019 Kicin
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2019 - Zakup komponentów do budowy kompletnej linii demonstracyjnej do produkcji etykiet RFID
MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA - 19.02.2019 Sieradz
Zakup i dostawa - Półmaska filtrująca
STREFA PRZYGODY MACIEJ MICIELSKI - 18.02.2019 Olsztyn
” Dostawa sprzętu pływającego z wyposażeniem”
A.S.Adrian Stern - 18.02.2019
Dostawa sterownika bezpieczeństwa w ramach projektu pt. Rzemiosło 4.0. Głowica technologiczna z funkcją zautomatyzowanego wycofywania narzędzia do wnętrza korpusu głowicy przeznaczona do współpracy z robotami kolaborującymi realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!