Preloader image

Kod CPV: 35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO - 20.11.2018 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-7147/16-00/005/CKPSochaczew
Synektik Pharma Sp. z o.o. - 19.11.2018 Mszczonów
17/SzŚ/2018/K
VERSABOX SP. Z O.O. - 19.11.2018 Warszawa
Zapytanie ofertowe nr 02/2018 - Dostawa czterech pomiarowych laserów bezpieczeństwa wraz z komponentami umożliwiającymi integrację w system bezpieczeństwa dla dwóch robotów mobilnych
ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA - 17.11.2018
„Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dla wyposażenia w ramach projektu nr RPDS.07.02.02-02-0009/16-00: Przebudowa istniejącego układu pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynku Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Matki Teresy Potockiej oraz zakup wyposażenia pracowni, w celu poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.”
POWIAT WYSZKOWSKI - 13.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/RF/2018 na dostawę nw. materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kursu Kierowca wózków jezdniowych
TAXUS IT SP. Z O.O. - 09.11.2018
Dostawa 12 przemysłowych kamer wraz z uchwytami w ramach projektu „Opracowanie udoskonalonego, innowacyjnego systemu "Smoke Detection" służącego do automatycznej detekcji pożarów w lasach”
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 08.11.2018 Rzeszów
Dostawa materiałów sieciowych
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE - 06.11.2018 Rzeszów
Zakup sprzętu i licencji na oprogramowanie oraz zakup serwera i platformy e-learningowej
MIASTO CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IM. GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO - 06.11.2018 Chełm
Dostawa pomocy naukowych do pracowni Technik mechatronik
AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE - 02.11.2018 Częstochowa
Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy wysokiej klasy symulatorów medycznych, fantomów oraz drobnego sprzętu medycznego do nowotworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej w Częstochowie

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!