Preloader image

Kod CPV: 35000000-4
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
VERSABOX SP. Z O.O. - 14.12.2018 Warszawa
Dostawy dwóch pomiarowych laserów bezpieczeństwa wraz z komponentami umożliwiającymi integrację w system bezpieczeństwa dla robota mobilnego
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH - 12.12.2018 Katowice
Dostawa sprzętu optycznego do współpracy z bronią ćwiczebną
Urząd Miasta Kraśnik - 12.12.2018 Kraśnik
Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Miasta Kraśnik
STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "PODAJ DALEJ" - 11.12.2018 Częstochowa
Zakup sprzętu budowlanego, materiałów remontowo-budowlanych oraz odzieży i sprzętu BHP
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 05.12.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 559/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do prototypów przerzucarek kompostu, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"
Firma KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa Export Aldona Grabowska Pajdak - 04.12.2018 Libiąż
Wybór wykonawcy usługi organizacji udziału pracowników Firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT Produkcyjno Handlowa Usługowa Export Aldona Grabowska Pajdak w czterech targach branżowych (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Francja, Polska), usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) oraz usług informacyjno-promocyjnych w ramach projektu POIR.03.03.03-12-0057/18 pn. Wzrost konkurencyjności oraz rozwój działalności eksportowej firmy KRYSZTAŁOWY ŚWIAT – ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POIR.03.03.03-12-0057/18.
Maestro Investments Sp. z o.o. - 03.12.2018 Kościelisko
Elektrownia fotowoltaiczna Jakubowo
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju - 30.11.2018 Biłgoraj
Dostawa odzieży ochronnej i branżowej oraz zestawów ubrania roboczego w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA - 26.11.2018
Dostawa urządzeń pomiarowych
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 23.11.2018 Narew
Zapytanie ofertowe Nr 518/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do prototypów mobilnych rozdrabniaczy wolnoobrotowych jednowałowych, do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!