Preloader image

Kod CPV: 37000000-8
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA ŻMIGRÓD - 28.02.2019
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami Zamkowa 4-12, Zamkowa 14-20, Batorego 1-5, Zamkowa 2b, Batorego 7-9, Zamkowa 5
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - 27.02.2019 Wrocław
Zakup gier planszowych , edukacyjnych, zegarów szachowych.
OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - 27.02.2019
Dostawa wyrobów rękodzielniczych i artystycznych oraz artykułów biurowych i plastycznych przeznaczonych do realizacji zajęć arteterapii na rzecz uczestników projektu
GMINA PAWŁÓW/SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W PAWŁOWIE - 26.02.2019
„Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów”
PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH - 26.02.2019 Czemierniki
Wyłonienie wykonawcy dostaw sprzętów, wyposażenia i pomocy do świetlicy środowiskowej w Czemiernikach w ramach projektu „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach” w 2 częściach
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W KIELCACH - 26.02.2019
Dostawa instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych i sprzętu muzycznego dla nowo powstałej świetlicy w Górnie w ramach realizacji projektu "Projekt wsparcia edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w gminach Górno i Masłów
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KOSZALINIE - 26.02.2019
Zakup i dostawa wyposażenia do żłobka w Oparznie i Kluczkowie , projekt pn.: Dla maluchów w Oparznie i Kluczkowie.
GMINA MIEJSKA KRAKÓW - 26.02.2019 Kraków
Dostawa i montaż urządzenia zabawowego w ramach projektu Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
MIASTO JORDANÓW - 26.02.2019 Jordanów
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku z realizacją projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert cenowych na usługę zakupu i dostawy materiałów i pomocy dydaktycznych.
VR FITNESS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 25.02.2019
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do ćwiczeń fizycznych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!