Preloader image

Kod CPV: 38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
2 Regionalna Baza Logistyczna - 03.04.2019 Warszawa
DOSTAWA URZĄDZEŃ METEOROLOGICZNYCH NATO-ACOMEX, ORAZ KOMPLETÓW RADIOSONDY RS-41D I BALONU METEOROLOGICZNEGO TA200
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 11.03.2019 Rybnik
Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-68-PN/18-2019
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa sprzętu fotograficzno-filmowego wraz z akcesoriami dla Działu Komunikacji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa wyposażenia do badań terenowych i dla pracowni fotograficzno-filmowej
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - 07.03.2019 Inowrocław
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanych analizatorów systemu biochemiczno-immunologicznego dla potrzeb CLA w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dra L.Błażka w Inowrocławiu Nr D-29/2018
Gdański Uniwersytet Medyczny - 07.03.2019 Gdańsk
ZP/11/2019 -sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 06.03.2019
Przetarg nieograniczony pn.: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych, ZPZ-05/02/19
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA - 28.02.2019 Puławy
Wybór dostawcy aparatów i urządzeń laboratoryjnych i badawczych w projekcie pt. „Rozwój Laboratorium Badawczego Grupy Azoty PUŁAWY”
PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. - 28.02.2019 Łódź
Zakup zasilacza do elektroforezy - 072019D

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!