Preloader image

Kod CPV: 38000000-5
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 11.03.2019 Rybnik
Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-68-PN/18-2019
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa sprzętu fotograficzno-filmowego wraz z akcesoriami dla Działu Komunikacji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa wyposażenia do badań terenowych i dla pracowni fotograficzno-filmowej
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - 07.03.2019 Inowrocław
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanych analizatorów systemu biochemiczno-immunologicznego dla potrzeb CLA w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dra L.Błażka w Inowrocławiu Nr D-29/2018
Gdański Uniwersytet Medyczny - 07.03.2019 Gdańsk
ZP/11/2019 -sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 27.02.2019 Legnica
WSzSL/DZ-03/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA
Gdański Uniwersytet Medyczny - 21.02.2019 Gdańsk
ZP/8/2019 - sukcesywna dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB
SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA - 20.02.2019 Strażów
Zapytanie ofertowe na zakup twardościomierza - 1 szt.
Caffaro W. Szafarski i Wspólnicy Sp. J. - 20.02.2019 Kazimierza Wielka
Dostawa i uruchomienie wycinarki laserowej w ramach projektu: "Koła pasowe do silników spalinowych, micro, mild hybrydowych"- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!