Preloader image

Kod CPV: 39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - 01.04.2019 Rzeszów
Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku pierwszego wyposażenia
TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR" - 28.02.2019 Binkowice
Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH - 28.02.2019 Elbląg
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do świetlicy terapeutycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
POZYTYWNE INICJATYWY - EDUKACJA SP. Z O.O. - 28.02.2019 Puck
Dotyczące wyboru wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do lokali w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 32, w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9, Będzinie przy ul. Małobądzkiej 143, w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 6 przeznaczonych na funkcjonowanie żłobków oraz Punków Dziennej Opieki w ramach projektu „Pozytywne miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na Śląsku”
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 28.02.2019 Piotrków Trybunalski
Dostawa mebli, wyposażenia AGD i RTV oraz gospodarstwa domowego 4 mieszkań wspomaganych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 27.02.2019 Legnica
Dostawa czajników Zelmer
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 27.02.2019 Będzin
DOSTAWA WODA MINERALNA 0,33 l DLA TAURON WYTWARZANIE S. A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III
PRZEDSIĘBIORSTWO ARWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Poddębice
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 na Wykonawcę robót budowlanych, polegających na realizacji prac budowlanych sanitarnych dla projektu pn. „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych”
BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019
Budowa 4 domków rekreacyjnych oraz dostawa wyposażenia domków
RECONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. regałów wysokiego składowania profili

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!