Preloader image

Kod CPV: 39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 20.02.2019 Legnica
Dostawa sprzętu biurowego i fotograficznego
SELVITA S.A. - 20.02.2019 Kraków
Zakup zamrażarki niskotempraturowej 20 02 2019 B
SELVITA S.A. - 20.02.2019 Kraków
Zakup zamrażarki 20 02 2019 C
GMINA KOŹMINEK - 20.02.2019
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i mebli do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO/ KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH/ SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH IM. A. BĄCZKOWSKIEGO W LUBLINIE - 20.02.2019 Lublin
Sprawie zakupu i dostawy artykułów potrzebnych do realizacji kursu „Dekoracje wnętrz i przyjęć okolicznościowych” w 2019 r. dla uczniów zawodu– Technik florysta
BODEX BOGUSŁAW KLEPACKI - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na wykonanie zabudowy, montażu i demontażu stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w targach AMBERIF 20-23. 03. 2019 roku, w ramach projektu pn. „Promocja produktów firmy BODEX Bogusław Klepacki na rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji.”
KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ KLS PARTNERS DARIUSZ KAŃTOCH) - 20.02.2019 Warszawa
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu towarów w ramach projektu pt. „Fabryka szans w ZSZ nr 2” (RPMA.10.03.01-14-9193/17)
POWIAT TARNOWSKI - 20.02.2019 Tarnow
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: „Mój rozwój - moja przyszłość” ZP.272.1.3.2019
GMINA- MIASTO PŁOCK - 20.02.2019 Płock
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych Nr 6, Nr 11, Nr 12, Nr 15 i Nr 20 w Płocku
GMINA- MIASTO PŁOCK - 20.02.2019 Płock
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych Nr 21, Nr 22 i Nr 23 w Płocku

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!