Preloader image

Kod CPV: 39000000-2
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miasta Legnica - 21.01.2019 Legnica
Przetarg nieograniczony na „Zakup zestawów do nauki programowania i rejestratorów danych – cyfrowych laboratoriów szkolnych w ramach realizacji projektu „Legnicka edukacja dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne - 2 części”
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - 15.01.2019 Jelenia Góra
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH RÓŻNYCH. ZNAK SPRAWY: ZP/PN/44/11/2018, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 2018/S 239-545431 z dnia 12-12-2018 r.
Centrum Usług Logistycznych - 17.12.2018 Świnoujście
Sukcesywna dostawa chemii i środków czystości dla obiektów Centrum Usług Logistycznych przez okres 12 miesięcy, 6 części, Znak sprawy 14/WA/PN/2018
GMINA GŁUBCZYCE - 14.12.2018
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kolejne zamówienie
GMINA- MIASTO PŁOCK - 14.12.2018 Płock
Dostawa programów komputerowych
GMINA- MIASTO PŁOCK - 14.12.2018 Płock
Dostawa pomocy dydaktycznych w formie kart obrazkowych
"MEDI-LOOK" SZAFKOWSCY SPÓŁKA JAWNA - 14.12.2018 Iława
Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją lokalu w miejscowości Iława wraz z zabudową stolarską pomieszczeń oraz 2 szt. foteli zabiegowych
Gmina Szczekociny - 14.12.2018
Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni szkolnych pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020
GMINA SŁUPCA - 14.12.2018 Slupca
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne
TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA - 14.12.2018 Tczew
Dostawy wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i materiałów dostosowanych indywidualnie do potrzeb sześciu osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach Punktu Przedszkolnego "Przedszkole Specjalne MOZAIKA" w Elblągu

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!