Preloader image

Kod CPV: 44000000-0
Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - 01.04.2019 Rzeszów
Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku pierwszego wyposażenia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku - 12.03.2019 Rybnik
Zakup wyposażenia do realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku”, postępowanie: TAM-58-PN/13-2019
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 28.02.2019
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru dla TAURON Ciepło sp. z o.o.
TAURON Wydobycie S.A. - 28.02.2019 Jaworzno
Dostawa łączników strunowych do wzmacniania obudowy dla TAURON Wydobycie S.A.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy - 28.02.2019 Legnica
Dostawa zatyczek otworu głowicy H090-05
TAURON Wydobycie S.A. - 28.02.2019 Jaworzno
Dostawa zakuwarki z zasilaniem elektrycznym do zaciskania przewodów hydraulicznych dla TAURON Wydobycie SA
MACIEJKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019
Świadczenie usług i robót budowlanych związanych z pracami dostosowawczymi dla utworzenia 40 nowych miejsc opieki w formie żłobka w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie.
P.B. DOMBUD S.A. - 28.02.2019 Katowice
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących urządzeń
P.B. DOMBUD S.A. - 28.02.2019 Katowice
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę następującej tablicy adresowej
P.B. DOMBUD S.A. - 28.02.2019 Katowice
P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę skrzynek na listy , np. Metako model SL80, RAL 9006

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!