Preloader image

Kod CPV: 45000000-7
Roboty budowlane
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA CHEŁMŻA - 15.05.2019
Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża OSO.271.29.2018
Open Nexus Szkolenia - 04.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 02.04.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 9 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 5 - znak sprawy 2019/S 038-086671
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 01.04.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 4 - znak sprawy 2019/S 038-086670
Open Nexus Szkolenia - 01.04.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
Open Nexus Szkolenia - 29.03.2019 Poznań
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) modernizacja pomieszczen bud A 12/200-18
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 28.03.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 3 - znak sprawy 2019/S 036-082106
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 26.03.2019 Bydgoszcz
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku krytej pływalni ASTORIA ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy - zadanie 19, znak sprawy 2019/S 037-084052
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 26.03.2019 Bydgoszcz
Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kujawskiej i Bernardyńskiej w Bydgoszczy
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 25.03.2019 Bydgoszcz
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 10 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 2 - znak sprawy 2019/S 035-079674

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!