Preloader image

Kod CPV: 48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Dozoru Technicznego - 24.01.2019 Warszawa
Usługa dostępu do systemu MDM/MAM do zarządzania urządzeniami przenośnymi w usłudze SaaS, nr spr. ZP-DI-80/18
GMINA MIECHÓW - 10.01.2019
Zakup 2 niskopodłogowych autobusów miejskich ( klasa I) elektrycznych dla Gminy Miechów
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ - 14.12.2018 Busko-Zdrój
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych dla potrzeb ZSCKR w Sichowie Dużym w ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” - Zapytanie 14/8.5.1/2018
SMART AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Olsztyn
Dostawa oprogramowania do projektowania - parametryczny, hybrydowy system CAD 3D
MEBLOMAK SP. Z O.O. - 14.12.2018 Rumia
Zapytanie ofertowe na dostawę: 1. Opracowanie i wdrożenie sklepu internetowego 2.Opracowanie i wdrożenie konfiguratora zamówień dla sklepu internetowego
WEINDICH SPÓŁKA JAWNA - 14.12.2018 Chorzów
DOSTAWA LICENCJI SPRZĘTOWYCH I BAZODANOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ I WDROŻENIEM
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. - 13.12.2018 Wrocław
Dostawa tabletów wraz z wyposażeniem dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
VITAGENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018
Zaprojektowanie, zaprogramowanie i wdrożenie systemu laboratoryjnego typu LIMS
ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK - 13.12.2018
Pakiet: Zakup licencji Matlab + Simulink + Stateflow + Kodery Embedded Coder; 1 szt., Matlab Coder; 1 szt., Robotics System Toolbox; 1 szt., Simulink Coder; 1 szt.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!