Preloader image

Kod CPV: 48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa sprzętu fotograficzno-filmowego wraz z akcesoriami dla Działu Komunikacji
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 08.03.2019 Warszawa
Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa wyposażenia do badań terenowych i dla pracowni fotograficzno-filmowej
Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - 01.03.2019 Iława
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D. Postępowanie znak ZP.212.01.2019.
GMINA RADZYMIN - 28.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Radzymin w ramach projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO - 20.02.2019 Katowice
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania
NELTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019 Pruszcz Gdański
Usługa dostarczenia i wdrożenia 1 Licencji systemu do projektowania kształtu kadłuba i obliczeń hydrostatycznych jednostek pływających dla firmy NELTON Sp. z o. o.
TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY W STAREJ WSI - 20.02.2019 Stara Wieś
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
GMINA DUKLA - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i torbą”
BACKHEAD STRATEGIC COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.02.01.02-16-0014/18 dotyczące usługi wykonania dedykowanego systemu ERP do obsługi projektów zatrudnieniowych w ramach czasowego świadczenia usług transgranicznych dla przemysłu budowlanego
COLLEGIUM PROGRESSUS - 20.02.2019
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami dodatkowymi w ramach projektu grantowego pn. „E - Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców miasta Gorlice” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!