Preloader image

Kod CPV: 50000000-5
Usługi naprawcze i konserwacyjne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - 22.03.2019 Gdańsk
5/2019 - PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę części zamiennych do pojazdów marki VW dla potrzeb Wydziału Transportu KWP w Gdańsku realizowany elektronicznie
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 19.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Świadczenie kompleksowych usług naprawy samochodów Policji uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych lub w innych okolicznościach
Komenda Stołeczna Policji - 08.03.2019 Warszawa
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdow Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.500 kg WZP-147/19/08/T
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 28.02.2019 Będzin
Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na bloku nr 1 oraz rozdzielni OBA1, OBA2 i 1BV w Wydziale WU Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 27.02.2019 Będzin
Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na bloku nr 1 oraz rozdzielni OBA1, OBA2 i 1BV w Wydziale WU Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 26.02.2019
Remont pokrywy kanału technologicznego na hali pompowni w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 26.02.2019 Będzin
Bieżąca obsługa eksploatacyjna systemów pomiaru emisji spalin bl. 6 i 7 oraz IOS w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 26.02.2019
Wykonanie badania i przegląd baterii kondensatorów 6kV w Zakładzie Wytwarzania Bielsko-Biała EC2.
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 25.02.2019
Remont urządzeń nawęglania i odpopielania wraz z modernizacją kotła CFB-100 w zakresie wymiany obudów podajników ślimakowych popiołu dennego w ZW Katowice
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 22.02.2019 Będzin
Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na bloku nr 1 oraz rozdzielni OBA1, OBA2 i 1BV w Wydziale WU Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!