Preloader image

Kod CPV: 51000000-9
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 28.02.2019
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru dla TAURON Ciepło sp. z o.o.
Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim - 28.02.2019 Bielsk Podlaski
Dostawa i instalacja wyposażenia dostrzegalni Jelonka
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 28.02.2019 Będzin
Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na bloku nr 1 oraz rozdzielni OBA1, OBA2 i 1BV w Wydziale WU Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. - 27.02.2019 Będzin
Wykonanie badań oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu 6kV i 15,75kV na bloku nr 1 oraz rozdzielni OBA1, OBA2 i 1BV w Wydziale WU Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Dermedic Jacek Zdybski - 27.02.2019
Zamówienie na roboty budowlane; remont i adaptacja pomieszczeń dla pacjentów w budynku przy ul. Sienkiewicza 65/14 w Ostrowcu Św. w ramach projektu: Rozbudowa zaplecza badawczo rozwojowego pod kątem leczenia regeneracyjnego, odtwórczego i transplantacyjnego przy użyciu tkanek własnych pacjenta.
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 26.02.2019
Remont pokrywy kanału technologicznego na hali pompowni w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 26.02.2019
Przegląd i sprawdzenie systemu SAP rozdzielni nawęglania oraz systemu oddymiania w budynku usług technicznych w ZWB EC2
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - 26.02.2019 Bielsko-Biała
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej (trudnopalnej) HI Vis dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku – Białej
ALBERT Albert Stanisławski - 26.02.2019
Drugie zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla projektu o tytule: "Wzrost konkurencyjności firmy "Albert" Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście".
ALBERT Albert Stanisławski - 26.02.2019
Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla projektu o tytule: "Wzrost konkurencyjności firmy "Albert" Albert Stanisławski poprzez stworzenie Innowacyjnego Centrum Rehabilitacyjnego w Starym Mieście".

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!