Preloader image

Kod CPV: 55000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
POWIAT LĘBORSKI - 19.01.2019
1.Ogłoszenie: 25.RPO WP.ZPZ.2019 2.Przedmiot zamówienia: Usługa – organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich rodzin zastępczych (opiekunów waz z dziećmi) –
CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ - 19.01.2019 Olsztyn
Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy CORAB w targach międzynarodowych Intersolar Europe, które odbędą się w Monachium (Niemcy) 15-17.05.2019
POWIAT WOŁOWSKI - 18.01.2019
Organizację warsztatów dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „ Świat dziecka"
FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY - 18.01.2019 Lublin
Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych „Współpraca trójsektorowa szansą na samodzielne życie osób z niepełnosprawnościami” dla 16 osób w Gdańsku
BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 18.01.2019 Łańcut
ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPW/5/1.2 dotyczące działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w Międzynarodowych Targach Poddostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz - INTERZUM Kolonia.
FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY - 18.01.2019 Puck
Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2019r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku nr 1 w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2
FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY - 18.01.2019 Puck
Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2019r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku nr 1 w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2
FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY - 18.01.2019 Lublin
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Fajsławicach, Hrubieszowie, Suścu, Werbkowicach, Wojsławicach
STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZYSZŁOŚCI PROGRESS - 18.01.2019
Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2018
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - 18.01.2019 Gliwice
„Świadczenie usług gastronomicznych oraz najem powierzchni szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkań warsztatowych/konferencji w Katowicach w 2019 r.”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!