Preloader image

Kod CPV: 55000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY "WARMIA I MAZURY" - 28.02.2019 Olsztyn
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 59/2019/PERITUS z dnia 27.02.2019 roku w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” dotyczące realizacji usługi noclegowej i wyżywienia
SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I REKREACJI - 27.02.2019 Warszawa
Usługa hotelowa i dostarczania posiłków podczas szkoły letniej w Bielinach
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe numer 7/WCES dotyczące wyboru organizatora wizyt studyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+
KUŹNIA TALENTÓW - 27.02.2019 Lusówko
Organizacja jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Zielonej Góry dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie
GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA - 27.02.2019
Nabycie usługi noclegowej w Paryżu
ALTKOM AKADEMIA S.A. - 27.02.2019
Zapewnienie noclegów dla uczestników projektu "Zdobądź nowe kwalifikacje sprzedażowe i certyfikat"
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU, DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU - 27.02.2019 Warszawa
Usługa wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników seminarium organizowanego w ramach Projektu pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”.
KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM ZWIĄZEK MIAST POLSKICH (ZMP) ZE ZWIĄZKIEM POWIATÓW POLSKICH (ZPP) - 27.02.2019 Poznań
Zapewnienie usług noclegwych, cateringowych i wynajmu sali dla organizatorów i uczestników szkolenia, Gdańsk, 10 kwietnia 2019.
4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Zielona Góra
Numer zamówienia: 2/2019/RPO/WL

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!