Preloader image

Kod CPV: 55000000-0
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI „FAR” - 20.02.2019 Łódź
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/M/WARSZTATY/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019 dotyczące świadczenia usług: konferencyjnej, cateringowej oraz hotelarskiej podczas 9 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) organizowanych w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE - 20.02.2019 Szczecin
Zapytanie ofertowe na zapewnienie usług hotelarskich dla Akademii Morskiej w Szczecinie zapytanie ofertowe na zapewnienie usług hotelarskich dla Akademii Morskiej w Szczecinie
REGION JELENIOGÓRSKI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - 20.02.2019 Jelenia Góra
„Zapewnienie usługi hotelowej i restauracyjnej” dla uczestników projektu wg zapotrzebowania dla projektu „Wspólnie podnosimy kompetencje dla lepszego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa”
"AM OKNA B.SZYMKOWIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019
KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
Zapytanie ofertowe nr 2/KDK/18054/2019
MIASTO ŁÓDŹ - 20.02.2019 Łódź
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wyjazdów edukacyjnych (laboratoria naukowe tj. zielone szkoły, jednodniowe wyjazdy do instytucji naukowych) dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie - 20.02.2019 Lublin
Postępowanie na przygotowanie i organizację Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH - 20.02.2019 Katowice
POWER0104/catering/6 - ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych dyspozytorów medycznych dyżurujących w Zintegrowanych Dyspozytorniach Medycznych”

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!