Preloader image

Kod CPV: 65000000-3
Obiekty użyteczności publicznej
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 21.02.2019
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego - ZPZ-01/01/19
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI - 21.02.2019 Łódź
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sal szkoleniowych na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” dofinansowany z Funduszy Europejskich nr umowy POWR.05.04.00-00-0012/15-00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 10.12.2018
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę paliwa gazowego - ZPZ-46/10/18
Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie - 03.12.2018
Kompleksowa dostawa – sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdującej się w obiekcie przy ul. Partyzantów 94 w Zamościu
Urząd Gminy Jabłonna - 28.11.2018 Jabłonna
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy Jabłonna - 19.11.2018 Jabłonna
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (CN2711 21 00) dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych
CENTRUM MEDYCZNE-SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY SP.Z.O.O. - 05.09.2018 Łódź
Realizacja prac budowlanych dla przeprowadzenia remontu IV pietra budynku Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp. Z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.
Urząd Gminy Mełgiew - 10.08.2018 Mełgiew
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (CN 2711 21 00) DO BUDYNKÓW GMINY MEŁGIEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
SUPERFALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 06.08.2018 Czartki
„BUDOWA OBIEKTU TURYSTYCZNEGO HOTELU SUPERFALA w Ostrowie Warckim” w formule zaprojektuj i wybuduj
Urząd Gminy Jabłonna - 30.07.2018 Jabłonna
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!