Preloader image

Kod CPV: 66000000-0
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA SZYDŁOWO - 19.03.2019
Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty 5 758 040,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szydłowo w 2019 roku.
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE - 19.03.2019
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
MEVERYWHERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Warszawa
Leasing sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA - 27.02.2019
Zapytanie ofertowe numer 7/WCES dotyczące wyboru organizatora wizyt studyjnych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+
PROBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 26.02.2019
Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu na misje gospodarcze
Bydgoski Klaster Przemysłowy - 26.02.2019
ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGI CHINAPLAS 2019
APIS NATURAL COSMETICS SP. Z O.O. - 26.02.2019 Bydgoszcz
Transport i ubezpieczenie eksponatów w związku z udziałem w targach BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2019 (Dubaj)
TAMAL Sp. z o.o. - 25.02.2019 Warszawa
Usługa komlepsowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
PROBIZNES MARTA KRAWCZYK - 25.02.2019 Olkusz
Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Pracownik Kancelaryjny z ECDL /RMW
SYNERISE SPÓŁKA AKCYJNA - 25.02.2019
Zapytanie ofertowe NR 1/2019 - Zakup usługi organizacji 3 wyjazdów zagranicznych (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Austria)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!