Preloader image

Kod CPV: 66000000-0
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
GMINA SZYDŁOWO - 19.03.2019
Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty 5 758 040,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szydłowo w 2019 roku.
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE - 19.03.2019
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 zł (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów”
TAMAL Sp. z o.o. - 25.02.2019 Warszawa
Usługa komlepsowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
AIM SP. Z O.O. - 20.02.2019 Warszawa
Kompleksowa organizacja transportu, oraz ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem Zlecającego w targach Cloud Expo Europe 2019 w Londynie.
GÓR-STAL SP. Z O. O. - 19.02.2019 Gmina Gorlice
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/GTB/2019 z dnia: 19.02.2019 r. na realizację kompleksowej usługi rezerwacji powierzchni oraz organizacji stoiska i pobytu pracowników firmy Gór -Stal Sp. z o.o. na targach InterBuildExpo 2019 Ukraina
NEUROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.02.2019 Wrocław
Leasing sprzętu komputerowego
TOOLBOX FOR HR SP. Z O.O SP. KOM - 15.02.2019 Warszawa
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po okresie 18 miesięcy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu automatyzującego wczesne procesy rekrutacji opartego o samouczące się algorytmy i Big Data”
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO - 14.02.2019 Warszawa
Zapytanie ofertowe nr 2_Z7_A360_2019
UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ - 13.02.2019 Warszawa
Ubezpiecznie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) stażystów odbywających staże krajowe.
Urząd Miasta Kraśnik - 12.02.2019 Kraśnik
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kraśnik

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!