Preloader image

Kod CPV: 66000000-0
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
BIO IQ Diana Sadłowska - 14.12.2018 Wrocław
Bilety lotnicze i ubezpieczenie dla osób uczestniczących w targach Cosme Tokyo 2019 odbywających się w dniach 30.01 01.02.2019 w Japonii.
Urząd Gminy Potok Wielki - 14.12.2018
Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Potok Wielki”.
MEDICAL INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA - 14.12.2018
Zapytanie ofertowe nr 13/2018 dotyczy: Udział w Targach Arab Health 2018 (transport)
KBH AKORD METALE KOLOROWE SP. Z O.O. - 13.12.2018 Łódź
Usługa finansowa – leasing operacyjny stołu próżniowego.
Urząd Gminy Sawin - 12.12.2018 Sawin
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sawin w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 12.12.2018
Transportu i ubezpieczenia eksponatów w związku z udziałem w targach ARAB HEALTH 2019
Bydgoski Klaster Przemysłowy - 12.12.2018
ORGANIZACJA MISJI GOSPODARCZEJ NA TARGI PLASTICO BRASIL 2019
Urząd Gminy Komarów-Osada - 12.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów"
SIDLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 10.12.2018 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2018 na usługę organizacji udziału oraz obsługi logistycznej podczas targów medycznych oraz działań promocyjnych
GMINA POŁANIEC - 10.12.2018
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi ubezpieczenia grupowego NNW dla 2 uczestniczek projektu pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych” realizowanego w Gminie Połaniec

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!