Preloader image

Kod CPV: 71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 01.04.2019
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura V dla powiatów: przysuskiego, sokołowskiego, wołomińskiego i miasta Radomia
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
POWIAT NOWOSĄDECKI - 28.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zamówienie na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Gmina Sitkówka-Nowiny - 12.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - INO.272.7.P.19- Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”
Urząd Miasta Legnica - 08.03.2019 Legnica
Przetarg nieograniczony na Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego”– obszar wpisany do rejestru zabytków pod nr 571/296 z dnia 19 maja 1953r. jako „Ośrodek historyczny miasta Legnicy”.
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE - 07.03.2019
0801-ILZ.260.7.2019 - przetarg nieograniczony pn. Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wraz z wykonaniem wzorcowych składników umundurowania- postępowanie II
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 06.03.2019 Bydgoszcz
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy przyłączy ciepłowniczych – ul. Jasna 19, ul. Urocza 6,8, , ul. Orla 47-Kossaka ETAP II w Bydgoszczy - znak sprawy 2019/S 019-041796
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 04.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy przy ul. Fordońskiej 412 do 433 w Bydgoszczy ( znak sprawy 2019/S 016-034693)
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. - 28.02.2019
Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru dla TAURON Ciepło sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w Parczewie - 28.02.2019 Parczew
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!