Preloader image

Kod CPV: 71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Gmina Sitkówka-Nowiny - 12.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - INO.272.7.P.19- Zaprojektowanie, dostawa i montaż 46 instalacji solarnych, 173 mikro-instalacji fotowoltaicznych z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w Gminie Sitkówka-Nowiny i Gminie Piekoszów w ramach realizacji projektu „Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 06.03.2019 Bydgoszcz
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy przyłączy ciepłowniczych – ul. Jasna 19, ul. Urocza 6,8, , ul. Orla 47-Kossaka ETAP II w Bydgoszczy - znak sprawy 2019/S 019-041796
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - 04.03.2019 Bydgoszcz
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy przy ul. Fordońskiej 412 do 433 w Bydgoszczy ( znak sprawy 2019/S 016-034693)
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu - 20.02.2019 Wałbrzych
ZAK4/015/19 Opracowanie dokumentacji projektowej z wycena kosztorysową dla zakresu niezbędnych robót celem ustabilizowania fundamentów słupa nr 7 linii S-220/225. PSP 1900233.
ODLEWNIA KUTNO SP. Z O.O. - 20.02.2019 Kutno
Dostawa kompletnego Systemu Przygotowania Masy Formierskiej (SPM) do przygotowania oraz przetwarzania bentonitowej masy formierskiej na potrzeby produkcji form odlewniczych wykorzystywanych w procesie odlewania wysokodokładnych odlewów żeliwnych, dedykowanych branży automotive
GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. - 20.02.2019
Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - 20.02.2019 Wrocław
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Inwestycji „Budowa hali laboratoryjnej i stanowiska do badań pól magnetycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanej w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)”.
MIASTO I GMINA SKĘPE - 20.02.2019 Skępe
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE - 20.02.2019 Olesno
Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Małe Przedmieście, Pieloka i Mostowa w aglomeracji Olesno

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!