Preloader image

Kod CPV: 71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Urząd Miejski w Tucholi - 29.03.2019 Tuchola
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola"
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 28.12.2018 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
PBW przebudowy linii SN Wolica - Małogoszcz na linię kablową od PO 778 do bramki rozłącznikowej nr 409, gm. Chęciny – RE Kielce
PGE DYSTRYBUCJA S.A. - 14.12.2018 Łódź
PBW przebudowy linii SN GPZ Małogoszcz - Małogoszcz 2 na linię kablową od GPZ Małogoszcz do PO Małogoszcz wraz z odgałęzieniami Kopalnia Minerałów, Małogoszcz Obwodnica, Małogoszcz Pustowujtówny, gm. Małogoszcz, etap I – RE Kielce
PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA - 14.12.2018 Warszawa
Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Bełchatów
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury"
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O. - 14.12.2018
Kontrakt pn. Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe
Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy - 14.12.2018 Klikawa
Zakup kompleksowej usługi zaprojektowania oraz wytworzenia zabudowy targowej wielorazowo użytku mającej na celu wdrożenie nowego Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ZPH Stanisław Krzaczek na nowe rynki zagraniczne Niemiec, Szwecji oraz Ukrainy.
QLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Katowice
Zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych
Powiat Świecki - 14.12.2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy drogi powiatowej 1266C w ramach inwestycji pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”- ETAP II

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!