Preloader image

Kod CPV: 72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
GMINA RADZYMIN - 28.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Radzymin w ramach projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
Biuro Inżynieryjno-Projektowe BiProjekt Sp z o.o. - 20.02.2019 Warszawa
Wsparcie w opracowaniu procesów świadczenia usług.
GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A. - 20.02.2019
Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO - 20.02.2019 Katowice
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania
TOWARZYSTWO JEZUSOWE DOM ZAKONNY W STAREJ WSI - 20.02.2019 Stara Wieś
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego – aplikacji mobilnej – osobistego audio przewodnika turystycznego po ogrodzie biblijnym w Starej Wsi w ramach Projektu „Szlak Maryjny” Światło ze Wschodu Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020
DODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROGRAMISTĘ GIER
MTD CONSULTING MARCIN KRÓL - 20.02.2019
Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD i zintegrowanie z ePUAP w Gminie Gniezno
BACKHEAD STRATEGIC COUNSELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.02.01.02-16-0014/18 dotyczące usługi wykonania dedykowanego systemu ERP do obsługi projektów zatrudnieniowych w ramach czasowego świadczenia usług transgranicznych dla przemysłu budowlanego
FUNDACJA CENTRUM INNOWACJI FIRE - 20.02.2019 Koszalin
Doradztwo techniczne z zakresu zaplanowania infrastruktury laboratorium świadcząge usługi syntezy peptydów oraz optymalizacji protokołu syntetycznego do działań biznesowych

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!