Preloader image

Kod CPV: 72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 28.12.2018 Kraków
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 27.12.2018
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
PROKURATURA KRAJOWA - 14.12.2018 Warszawa
Opracowanie dzieła w postaci metodyki prowadzenia postępowania w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt (SDA), wdrożonego w Prokuraturze Krajowej, prokuraturach regionalnych oraz prokuraturach okręgowych.
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. - 13.12.2018 Wrocław
Dostawa tabletów wraz z wyposażeniem dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ecom sp. z o.o. - 13.12.2018 Bytom
Wykonanie „Analiz specjalistycznych i raportów” dla Projektu pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów.
Empresa Aleksandra Piotrowska - 13.12.2018 Lublin
Zamówienie nr 1/2018
Krypto Jam Spółka Akcyjna - 13.12.2018
Zapytanie nr 1/3.3.3/2018 związane z przygotowaniem do promocji marki produktowej Zamawiającego
MOBICAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 13.12.2018
Zamówienie dotyczące obsługi w zakresie internacjonalizacji marki produktowej na rynkach zagranicznych - Zapytanie ofertowe 01/2018
PrintNonStop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - 13.12.2018 Lublin
Zamówienie nr 1/2018 na usługi i dostawę w związku z procesem internacjonalizacji Zamawiającego

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!