Preloader image

Kod CPV: 72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 03.04.2019
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 02.04.2019
Przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 01.04.2019
Usługa polegająca na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – tura V dla powiatów: przysuskiego, sokołowskiego, wołomińskiego i miasta Radomia
POWIAT NOWOSĄDECKI - 28.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zamówienie na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
GMINA RADZYMIN - 28.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony na Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla uruchomienia e-usług w Gminie Radzymin w ramach projektu E-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
Starostwo Powiatowe w Parczewie - 28.02.2019 Parczew
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT etap III.2
Edulab Sp. z o.o. - 28.02.2019 Warszawa
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli testera w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.
POLITECHNIKA ŁÓDZKA - 28.02.2019 Łódź
Zaangażowanie w formie umowy zlecenia 1 osoby na stanowisku Ekonometryk - Prognosta
MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI - 28.02.2019
Wykonanie analiz przedwdrożeniowych, opracowanie dokumentacji OPZ i SIWZ oraz wsparcie w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu: „E-usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego - e-NDM

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!