Preloader image

Kod CPV: 72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. - 19.02.2019 Ryki
Dostawa wraz z montażem systemu monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy oraz dostawa i wdrożenie systemu eBOK
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - 14.02.2019 Kraków
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią obejmującego wdrożenie systemu USOS wraz z dostawą i wdrożeniem platformy multiportalowej oraz systemu personalizacji kontroli dostępu dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE - 23.01.2019
Przetarg nieograniczony pn. Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie”, nr sprawy ZPZ-56/12/18
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 22.01.2019
Przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020”
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej - 18.01.2019 Bielsko-Biała
Budowa linii światłowodowej w relacji GPZ Magurka - GPZ Mikuszowice
Edulab Sp. z o.o. - 18.01.2019 Warszawa
Nabór na członka/członków Zespołu Interdyscyplinarnego - świadczenie usług w roli programisty w celu wdrożenia MVP w modelu dual-use.
"FIM CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 18.01.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/01/2019
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY - 18.01.2019
Doradztwo i ocena ekspercka w dziedzinach teledetekcja przyrodnicza i informatyka w zakresie realizacji umowy zawartej w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/18-00 „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY SP Z O O - 18.01.2019 Kraków
Kompleksowa informatyzacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Podegrodziu polegająca na dostawie i wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania przychodni
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 18.01.2019 Lublin
Nadzór autorski i serwis całego systemu RIS/PACS dla pracowni diagnostycznych MR, TK, RTG (w tym aparat RTG przewoźny)/CR, oraz USG Szpitala

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!