Preloader image

Kod CPV: 72000000-5
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 27.12.2018
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - 27.12.2018 Gdynia
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) 113/ZP/18 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie środowiska portalu edukacyjnego - platformy e-learningowej
INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K. - 22.11.2018
„Wybór specjalistów merytorycznych (rehabilitantów / terapeutów) do opracowania modelu wstępnego układów i zespołów funkcjonalnych ZWRR wraz z wykonaniem badań weryfikacyjnych (TRL IV - V)”
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach - 21.11.2018 Gliwice
Modernizacja urządzeń zasilających urządzenia teletransmisyjne PDH/SDH dla stacji WN
ENQUANT SP. Z O.O. - 21.11.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFP) NA ZAIMPLEMENTOWANIE API DLA ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU - 21.11.2018 Poznań
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przygotowaniu rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Info-Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 21.11.2018 Katowice
Opracowania oprogramowania do organizacji i optymalizacji zarządzania procesem tworzenia , produkcji i obiegu leków onkologicznych.
WALDEMAR RYZLAK PPUH "FUKS" WALDEMAR RYZLAK - 21.11.2018
Zamówienie 01/2018 - realizacja działań kompleksowej obsługi w celu promocji produktu firmy Zamawiającego
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRANIEWIE - 21.11.2018 Braniewo
„Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. i placówkach partnerów dla mieszkańców powiatu braniewskiego” w przychodni „NASZ LEKARZ” M.TOCZYSKA, T.DRABIŃSKA-DZIĄG, W.MANDECKI, M.DYTKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA Znak sprawy: 1/11/2018
BRAINTECH SP.Z O.O - 21.11.2018
Działania promocyjne – przygotowanie strony Internetowej

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!