Preloader image

Kod CPV: 73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 27.12.2018
Przeprowadzenie badania pn. „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie”
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - 14.12.2018 Warszawa
Przygotowanie w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowania koncepcji standardów kwalifikacji i kompetencji pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz sposobu ich weryfikacji.
INŻYNIERIA MASZYN I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH SP. Z O.O. - 14.12.2018 Bielsko-Biała
Zakup wyników badań dot. wytypowania wykrywających zwiększone stężenie gazu znacznikowego sond w środowisku powietrza atmosferycznego pod kątem wykorzystania w modułowym, zautomatyzowanym systemie do precyzyjnej lokalizacji nieszczelności w produktach na etapie testów produkcyjnych.
PrestigeSpace Adrian Chmielowiec - 14.12.2018 Kraków
Zakup wyników prac B+R w firmie PresigeSpace Adrian Chmielowiec na cele rozwoju receptury produktu spożywczego na bazie stewii
PrestigeSpace Adrian Chmielowiec - 14.12.2018 Kraków
Zakup usługi badawczo- rozwojowej na potrzeby opracowania nowego produktu spożywczego
TERCJA SYSTEMY KOMPUTEROWE I POMIAROWE STANISŁAW ZWAN - 14.12.2018
2 osoby na stanowisko: kadra konstrukcyjno-wykonawcza
CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O. - 14.12.2018 Rzeszów
Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018/1.2RPOWP
CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O. - 14.12.2018 Rzeszów
Zapytanie ofertowe nr 9/12/2018/1.2RPOWP
QLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 14.12.2018 Katowice
Zakup usługi wykonania elementów dla rozwiązań technicznych w zakresie prac badawczych
CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O. - 14.12.2018 Rzeszów
Zapytanie ofertowe nr 8/12/2018/1.2RPOWP

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!