Preloader image

Kod CPV: 73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
Starostwo Powiatowe w Rykach - 20.02.2019 Ryki
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie
Starostwo Powiatowe w Rykach - 20.02.2019 Ryki
Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY - 20.02.2019
Zapytania ofertowego nr z223/ZAD11/03: Wybór Wykonawcy 2 badań organizacji i zaangażowania wśród pracowników i pracownic Uniwersytetu SWPS w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - 20.02.2019 Kielce
Usługa ekspercka polegająca na ocenie merytorycznej Specyfikacji innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego o powierzenie grantu, składanych wraz z Załącznikami w ramach II naboru do projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
RENATA ADAMCZYK Q MEDIA - 20.02.2019
Nabór na stanowisko eksperta merytorycznego w dziedzinie opracowania układu elektronicznego dla fotograficznych lamp błyskowych
DODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PROGRAMISTĘ GIER
"AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019 Raciąż
Dostawa dwóch licencji na wdrożenie innowacyjnych produktów w formie licencji pełnej
DAILY DOSE OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
Zamówienie dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Badacz UX
DAILY DOSE OF BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 20.02.2019
Zamówienie dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Analityka

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!