Preloader image

Kod CPV: 73000000-2
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 03.04.2019
Opracowanie raportu pn. „Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza”
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 02.04.2019
Przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 25.03.2019
Przeprowadzenie badania pn. Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora rolno-spożywczego na Mazowszu
VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019 Katowice
Przeprowadzenie prac badawczych nad optymalnym układem elektroniki
VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 28.02.2019 Katowice
Przeprowadzenie prac badawczych nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne
PIRXON SPÓŁKA AKCYJNA - 28.02.2019 Gdańsk
Przeprowadzenie prac badawczych w ramach badań przemysłowych
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA - 28.02.2019 Kraków
Zapytanie ofertowe 28 02 2019 A - usługa: In vitro biochemical PRMT5/MEP50 assay
PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Olkusz
Przeprowadzenie badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych oraz biostymulatorów w uprawie roślin rolniczych
PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 27.02.2019 Olkusz
Przeprowadzenie badań biologicznej skuteczności preparatów nawozowych oraz biostymulatorów w uprawie i ochronie roślin ogrodniczych
GMINA KIELCE - 27.02.2019 Kielce
Świadczenie usług doradczych obejmujące: Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych; Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych; Zadanie 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w projektach unijnych.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!